Sju av tio valde den kortaste bindningstiden på bolånet i maj

Boräntor med långa bindningstider slog nya bottenrekord i maj. Trots det ökade andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden med ytterligare en procentenhet till 70 procent. Även de allra längsta bindningstiderna på 5-10 år ökade något till sex procent. Det visar SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Andelen nya bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader var 70 procent i maj. Det är en procentenhet högre än i april, och sex procentenheter högre än i maj för ett år sedan. Andelen bolån med medellånga bindningstider på 1-4 år minskade med två procentenheter till 24 procent, och andelen lån med lång bindningstid på fem år eller mer ökade med en procentenhet till sex procent.

Den genomsnittliga tremånadersräntan på nya bolån sjönk med fem räntepunkter till 2,97 procent i maj. Jämfört med för ett år sedan var tremånadersräntan därmed en hel procentenhet lägre.

– Andelen lån med den kortaste bindningstiden är betydligt högre nu än förra sommaren, och en anledning till det är att den korta räntan blivit så mycket billigare. Ett bolån med den kortaste bindningstiden är 25 procent billigare idag än för ett år sedan, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

Andel nya bolån med 3 månader respektive 5 års bindningstid, samt skillnad mellan 3-månaders- och 5-årsränta

Även bolån med långa bindningstider blev billigare. Räntan på ett bolån med två års bindningstid sjönk med nio räntepunkter till 2,94 procent och räntan på ett femårigt lån sjönk sex punkter till 3,34 procent. Det var därmed billigare att binda lånet i två år än att välja den kortaste bindningstiden.

Skillnaden mellan boräntor med lång och kort bindningstid är fortsatt lägre än genomsnittet under 2000-talet. Mellan tremånaders- och tvåårsräntan har det i snitt skiljt 0,41 procent, och mellan tremånaders- och femårsräntan har det skiljt 1,14 procent. Just nu är skillnaden -0,03 procent respektive 0,37 procent.

– Nu när boräntorna är så låga är det ett bra tillfälle att passa på att spara eller amortera så att man har en buffert att ta av den dag räntan stiger. Det gäller oavsett om man har ett lån med kort eller lång bindningstid, säger Maria Landeborn.

Skillnaden mellan boräntor med tre månader och två respektive fem års bindningstid, samt genomsnittlig skillnad år 2000-2013

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2011 2012 mar-13 apr-13 maj-13
3 månader 63 63 69 69 70
1-4 år 34 33 26 26 24
5-10 år 3 4 5 5 6
Totalt 100 100 100 100 100

Anm: Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar: