Starkt första halvår för SBAB

Report this content

Starkt första halvår för SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret ökade med cirka 30 procent till 335 mnkr (255 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat är en följd av ökad utlåningsvolym (inklusive värdepapperiserad del), bättre anpassning av prissättning i relation till utlåningsrisk samt en förskjutning i låneportföljen mot privatmarknad, vilket resulterat i ett ökat räntenetto med 84 mnkr till 586 mnkr (502 mnkr). - Vårt halvårsresultat bekräftar en positiv resultatutveckling som nu pågått i flera år, säger Christer Malm, SBAB:s VD. Det är extra roligt att från denna styrkeposition kunna erbjuda privatpersoner rabatterade bolån i vår pågående rea-kampanj. Utlåningen var vid halvårsskiftet 156,5 mdkr (151 mdkr) inklusive värdepapperi-serade lån som är 18 mdkr (9 mdkr). Kreditförlusterna är fortsatt låga, 34 mnkr. SBAB:s utlåning till privatmarknaden ökade. Nyutlåningen uppgick till 5,4 mdkr. SBAB:s marknadsandel för utlåning till villor och bostadsrätter fortsätter att öka något och är nu 7,6 procent. Cirka 31 procent av utlåningen på privatmarknaden sker via samverkande partners (Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen, IKANO-banken och Salus Ansvar och ICA Banken). Mer än hälften av den egna utlåningen initieras via låneansökan på Internet. SBAB:s delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2002 bifogas (4 sid). För vidare information: Christer Malm, VD tel. 08 - 614 4301 eller 070 - 843 0109 Annelise Jansson, Informationschef tel 08- 614 4355 eller 070 -637 1272 Ricard Grundwall, Ekonomichef tel 08- 614 4326 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00770/wkr0002.pdf Delårsrapport

Dokument & länkar