Stort utbud av nyproducerade bostadsrätter i mars

Report this content

Med stora länsvisa skillnader

SBAB har med hjälp av siffror från bostadssajten Booli undersökt hur utbudet ser ut på nyproduktions- respektive begagnatmarknaden för bostadsrätter. I 11 av Sveriges 21 län var det fler nyproducerade bostadsrätter till salu än begagnade.

Utbudet i mars

Andelen nyproducerade bostadsrätter uppgick till 19 589 och på begagnatmarknaden var 19 063 till salu i mars i år. I 11 av Sveriges län fanns nyproducerade bostadsrätter till salu än begagnade. I vissa län var skillnaden stor, i exempelvis Örebro län fanns det i mars 716 nya bostadsrätter och 372 begagnade. I Uppsala län fanns 1 745 nya bostadsrätter och 699 begagnade.

- På vissa orter har nyproduktionstakten varit mycket hög och marknaden har svårt att svälja alla lägenheter som kommer ut på samma gång. Den svajiga prisutvecklingen och faktiskt svårbedömda generella utvecklingen påverkar förstås nyproduktionen mer eftersom du investerar i något som ligger i framtiden. De långa processerna för nyproduktion påverkar på flera sätt, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Mars jämfört med september 2017

I mars fanns det 19 589 nya bostadsrätter till salu i hela Sverige vilket är fler än för ett halvår sedan, i september fanns det totalt 15 622. Motsvarande jämförelse på begagnatmarknaden visar att andelen begagnade bostadsrätter var något färre i mars jämfört med i september, 19 063 respektive 21 828.

- Förändringen i utbud på nyproduktionsmarknaden är starkt kopplat till att många bostadsrätter kommer ut samtidigt, i ett nytt projekt eller i en andra etapp. Begagnatmarknaden är mer trögrörlig med säsongsmässiga variationer, säger Claudia Wörmann.

Antal bostadsrätter till salu sorterat efter län och jämfört med september 2017

Område Begagnatmarknaden Mars 2018 Begagnatmarknaden Sep 2017 NyproduktionMars 2018 Nyproduktion Sept 2017
Sverige 19 063 21 828 19 589 15 622 
Blekinge län 77 165  25 66 
Dalarnas län 227 284  116 83 
Gotlands län 87 323  51 184 
Gävleborgs län 229 111  222 36 
Hallands län 185 398  242 175 
Jämtlands län 203 100  52 44 
Jönköpings län 199 365  398 147 
Kalmar län 171 252  99 65 
Kronobergs län 155 431  371 317 
Norrbottens län 222 304  113 107 
Skåne län 1 812 2 672  2 273 1 719 
Stockholms län 6 182 9 478  8 409 7 499 
Södermanlands län 316 510  391 418 
Uppsala län 699 1 111  1 745 1 731 
Värmlands län 229 240  237 97 
Västerbottens län 292 392  213 123 
Västernorrlands län 294 386  240 142 
Västmanlands län 358 481  407 310 
Västra Götalands län 1 785 2 516  2 683 1 639 
Örebro län 372 754  716 509 
Östergötlands län 501 555  546 273 

Källa: Booli

För mer information, vänligen kontakta:

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, telefon: 0709-90 68 14, claudia.wormann @sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se 

Om statistiken
Utbudet nyproduktion  

 Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under mars respektive september 2017. Inkluderar inte planerade bostäder men bostäder som är under uppförande och som är bokningsbara.

Utbudet succession (begagnade bostäder)

Visar antal bostadsannonser som varit aktiva någon gång under mars respektive september 2017.  

Felmarginaler

Då mäklare eller byggherrar byter publiceringssystem kan detta påverka statistiken på grund av att det uppstår dubbletter under perioden.

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Media

Media

Citat

Den svajiga prisutvecklingen och faktiskt svårbedömda generella utvecklingen påverkar förstås nyproduktionen mer eftersom du investerar i något som ligger i framtiden.
Claudia Wörmann