Svag trend mot längre bindningstider

September månads bindningstider visar ett något ökat intresse för längre bindningstider. Fortfarande väljer dock en överväldigande majoritet tremånaders bindningstid, visar SBAB:s månadsstatistik över utlåningen till privatpersoner.

Under september valde 77 procent av bolåntagarna tremånadersräntan, som är kortast möjliga räntebindningstid och därför brukar kallas rörlig ränta, för sina nytecknade bolån hos SBAB. Andelen som valde medellånga räntebindningstider (14 år) var 22 procent och andelen som valde långa räntebindningstider (5–10 år) var 1 procent. Det innebär att andelarna avrundat ligger kvar på samma nivå som föregående månad, men att det går att skönja en svag tendens mot ökande bindningstider. 

-        En svag dragning till att binda räntan beror troligtvis på att en del hushåll nu tror att räntorna har bottnat och att det inte kostar så mycket att binda. Det återstår att se om trenden håller i sig och om fler delar den uppfattningen, säger Emma Persson, Boendeekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2008-2017

Tydligare trend för bundna löptider för villkorsändrade lån
För de låneavtal som villkorsändrades och där ny bindningstid valdes under september placerades precis som tidigare månader den största delen till tremånadersränta. Här är dock trenden mot längre bindningstider tydligare. Andelen som valde andra bindningstider än tremånaders, framförallt två och tre års bindningstid, ökade från sju till tretton procent jämfört med föregående månad.

-        För de hushåll som villkorsändrar sina lån finns det mer tid att fundera över räntevalet än vid nytecknande av ett bolån i samband med en stressig bostadsaffär. Men det finns förmodligen fler bolåntagare som borde sätta sig ner och fundera över framtiden. En räntehöjning skulle i nuläget bli en obehaglig överraskning för många, säger Emma Persson.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Persson, Boendeekonom SBAB, telefon: 0761-09 27 30, emma.persson@sbab.se
Karin Hellgren, Informationschef SBAB, telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- För de hushåll som villkorsändrar sina lån finns det mer tid att fundera över räntevalet än vid nytecknande av ett bolån i samband med en stressig bostadsaffär. Men det finns förmodligen fler bolåntagare som borde sätta sig ner och fundera över framtiden. En räntehöjning skulle i nuläget bli en obehaglig överraskning för många, säger Emma Persson.
Emma Persson, SBAB