Tre av tio tänker lägga mindre pengar på julklappar i år

Enligt HUI Research väntas julhandeln slår rekord för det 17:e året i rad. Att döma av SBAB Banks undersökning ser det dock ut som om rekordet kan komma att utebli. Tre av tio planerar att lägga mindre pengar på julklappar i år och nästan varannan kan dessutom tänka sig att ge pengar till välgörenhet istället för att köpa julklappar.

Julhandeln omsätter 1,5 procent mer i än förra året och det betyder nytt rekord igen spår HUI Research. En enkät SBAB Bank gjort i november bland drygt tusen privatpersoner tyder dock på att rekordet kan komma på skam i år. Undersökningen visar att 27 procent planerar att lägga mindre pengar på julklappar än förra året, och bara sex procent tänker spendera mer.

– Det har kommit varsel på löpande band under hösten och det är en tydlig signal om att tuffare tider väntar. Det får fler att hålla i plånboken och skulle kunna sätta krokben för det 17:e rekordet, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB Bank.

Kommer du att förändra hur mycket pengar du lägger på julklappar i år?

Juklapparna betalas med sparpengar, lön eller möjligen ett kreditkort
De flesta betalar julklapparna med lönen och sparade pengar. Åtta procent, eller knappt var tionde person, hjälper även till med kreditkortet. I Stockholm är andelen som tar fram kortet 12 procent och därmed högst i landet.

Bland svarsalternativen fanns även alternativen avbetalning, lån från vänner och familj, försäljning av aktier eller fonder, SMS-lån och banklån.

– Lyckligtvis fick inget av de alternativen mer än 1 procent av rösterna utan de flesta klarar sig med pengar de tjänat eller redan sparat ihop, säger Maria Landeborn.

Nästan varannan är positiv till välgörenhet istället för julklappar
I genomsnitt kan 43 procent eller närmare varannan person tänka sig att skänka pengar till välgörenhet istället för att köpa julklappar. Kvinnor är betydligt mer positiva än män. Andelen är 47 procent bland kvinnorna och 38 procent bland männen.

Det skiljer mycket mellan olika delar av landet. Minst välgörenhetsvilliga är de som bor i övre Norrland där bara 33 procent svarar ja på frågan. Mest positiva är boende i mellersta Norrland och Småland där över hälften kan tänka sig välgörenhet istället för klappar.

– Bland arbetsgivare har det varit en trend sista åren att ge till hjälporganisationer istället för att ge de anställda julklappar. Jag hoppas och tror att det är en trend som blir vanligare i hemmen också, säger Maria Landeborn.

Andel som kan tänka sig att ge pengar till välgörenhet i jul istället för att köpa julklappar (regioner)

Fakta om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 8-14 november 2012. Frågorna har ställts via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank. 1026 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 15-80 år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper samt åtta geografiska regioner.

Bilaga: Rapport "SBAB Bank Julklappspengar 2012"

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

Tor Borg, Chefsekonom SBAB Bank
Telefon: 08-614 38 84 , Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

SBAB Bank erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB Bank till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2011 till 248,1 mdkr och inlåningsvolymen till 8,8 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Dokument & länkar