Var femte tar av sparpengar eller gör sparuppehåll i sommar

Semestern närmar sig med stormsteg och det innebär större utgifter än vanligt för många hushåll. Två av tre klarar ändå att spara som vanligt under sommaren, men en av fem får göra ett sparuppehåll eller ta av sparpengarna för att ha råd med semestern. 

SBAB har i juni frågat 1028 personer hur de gör med sitt sparande under sommaren. 65 procent, eller närmare två av tre klarar av att spara som vanligt trots semester och utgifter. Andelen som fixar sparandet även i sommar är högre bland män än kvinnor, 67 respektive 63 procent.

Flest kan fortsätta spara under sommaren i gruppen mellan 56 och 80 år, en grupp som har hunnit få ihop mer sparkapital och där barnen ofta har flyttat ut.

– Den högsta åldersgruppen har mer pengar på banken att ta av, och med utflyttade barn blir semesterkostnaden lägre än för en familj där barnen också ska med på aktiviteterna, säger Maria Landeborn, privatekonom på SBAB.

I åldersgrupperna 15-22 och 23-35 år är andelen som sparar som vanligt i sommar lägst, vilket kan bero på att de ofta har en lägre inkomst, mindre sparkapital och små barn.

Hur gör du med ditt sparande under sommaren (alla, kön och ålder)?

I Sydsverige och Småland är andelen som kan fortsätta spara lägst
Andelen som kan fortsätta spara som vanligt är högst Stockholms län och i Östra Mellansverige där Södermanland, Västmanland, Östergötland och storstäderna Uppsala och Örebro ingår.

Svårare är det för boende i Sydsverige och Småland inklusive Öland och Gotland. Där är andelen som sparar som vanligt i sommar lägst i landet, och dessutom är andelen som inte ens har ett sparande också lägst i landet.

Det är vanligast att ta av sparpengarna för att finansiera semestern i Övre och Mellersta Norrland.

Hur gör du med ditt sparande under sommaren (region)?

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 13-19 juni 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB. 1028 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 15-80 år och utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper samt åtta geografiska regioner.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Landeborn, Privatekonom SBAB
Telefon: 08-614 43 40, Mobil: 0766-447 881, maria.landeborn@sbab.se

SBAB erbjuder lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning till företag och bostadsrättsföreningar. Genom att erbjuda produkter och tjänster som utmanar och förenklar bidrar SBAB till ökad konkurrens på den svenska marknaden. Företaget bildades 1984 och är helägt av svenska staten. Utlåningsvolymen uppgick 2012 till 255,9 mdkr och inlåningsvolymen till 27,7 mdkr. Antalet anställda är cirka 410 varav drygt 120 arbetar på huvudkontoret i Stockholm. Läs mer på http://www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Taggar:

Om oss

SBAB erbjuder lån- och spartjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Antalet kunder uppgår till cirka 350 000 och antalet medarbetare till cirka 500. Läs mer på www.sbab.se, www.twitter.com/sbabbank, www.facebook.com/sbabbank.

Prenumerera

Media

Media