SBB förvärvar nio samhällsfastigheter i Huddinge

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) har tecknat avtal om förvärv av nio samhällsfastigheter med offentlig verksamhet, i Huddinge. Säljare är Huddinges kommunala fastighetsbolag Huge Fastigheter AB och SBB tillträder fastigheterna den 2 oktober 2017.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 8 750 kvadratmeter och är idag fullt uthyrda med hyresintäkter om cirka 16,8 mkr. Genom långsiktigt ägande och utveckling av fastigheterna vill SBB behålla den goda relationen med både kommunen och hyresgästerna som bedriver verksamhet inom grundskole- och förskoleverksamhet.

– Det här är en bra affär för Huddinges invånare. Vi får dels in pengar för att kunna fortsätta bygga nya skolor och förskolor när Huddinge växer, men vi får även ytterligare en stor ägare av samhällsfastigheter i Huddinge som vi kan jämföra oss själva med för att se till att vår egen förvaltning är effektiv, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge.

– Vi är mycket glada över att fått möjligheten att förvärva samhällsfastigheter i Huddinge. Vi ser fram emot att fortsätta investera i Huddinge som är en av Stockholms starkaste tillväxtkommuner, säger Illija Batljan, VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Rådgivare i affären har varit Wistrand Advokatbyrå (juridisk rådgivare SBB), Foyen Advokatfirma AB (juridisk rådgivare Huge Fastigheter), NAI Svefa har varit transaktionsrådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om SBB i Norden AB (publ)

SBB i Nordens obligationer handlas på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm (symbol SBBIN 001 och SBBIN 002). Bolaget är ett helägt dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBB i Norden äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige samt även samhällsfastigheter i Norden. Bolagets affärsidé är att vara en naturlig och pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn i Norden genom att långsiktigt äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Bolaget ska också långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder samt som samhällsbyggare och långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter bedriva ett aktivt arbete i syfte att skapa byggrätter för bostäder. Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se/sbb-norden-ab.


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det här är en bra affär för Huddinges invånare. Vi får dels in pengar för att kunna fortsätta bygga nya skolor och förskolor när Huddinge växer, men vi får även ytterligare en stor ägare av samhällsfastigheter i Huddinge som vi kan jämföra oss själva med för att se till att vår egen förvaltning är effektiv.
Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge
Vi är mycket glada över att fått möjligheten att förvärva samhällsfastigheter i Huddinge. Vi ser fram emot att fortsätta investera i Huddinge som är en av Stockholms starkaste tillväxtkommuner.
Illija Batljan, VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden