Experten förklarar: Det här ska du ha koll på i årsredovisningen

Report this content

Snart är det hög tid för många av landets bostadsrättsföreningar att hålla sina årliga stämmor. I samband med detta förklarar SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB, årsredovisningens viktigaste delar och hur dessa ska tolkas. 

Med hjälp av årsredovisningen kan du snabbt skapa en förståelse för föreningens ekonomi. Det är dock inte alltid lätt att veta vad som är viktigast att hålla koll på. Årsredovisningen består av förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och noter. Förvaltningsberättelsen ger en översikt kring utvecklingen av föreningens verksamhet och resultat. I resultaträkningen återges hur kostnader och intäkter skiljer sig från föregående år och balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder som föreningen har.


Noterna, som kommer sist i årsredovisningen, visar mer i detalj vad de olika posterna i resultat- och balansräkningen innehåller. En not som är extra viktig är den om föreningens lån. Där kan man se vilka bindningstider föreningens lån har och till vilka räntesatser. Man brukar säga att en räntekostnad på under 20 procent är bra. Om den däremot är över 40 procent bör man se det som en varningsflagga.

– Det är självklart viktigt att se över enskilda delar i en årsredovisning men man får inte glömma bort helheten. Ett vanligt misstag är att endast kolla på årsredovisningens resultat för att se om föreningen gått plus eller minus. Men då är det lätt att missa eventuella varningstecken. Det är exempelvis bra att se över föreningens belåning per kvadratmeter. Om den börjar närma sig 12 000 kronor/kvm kan det finnas anledning till att ifrågasätta föreningens stabilitet då den klassas som högt belånad. Om föreningen däremot har under 5 000 kronor/kvm är den lågt belånad, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.


Tre viktiga frågor som ger dig koll på årsredovisningen:


Har föreningen en underhållsplan?
Med en tydlig underhållsplan kan föreningen förutse och planera för kommande underhåll utan att det påverkar avgiften. Det kan också vara bra att undersöka om föreningen har en plan för hur sparandet och finansieringen ser ut för såväl det planerade som oväntat underhåll.


Är föreningen äkta eller oäkta?
Om föreningen är äkta eller oäkta är viktigt att veta då det kan tillkomma vinstskatt vid försäljning. Om du ska sälja en bostadsrätt i en oäkta förening tillkommer skatt på reavinsten, och det finns inte möjlighet till uppskov. Vid försäljning i en äkta förening finns det möjlighet att via uppskov skjuta upp skatten om hela vinstbeloppet läggs in i en ny bostadsrätt.


Vad ligger avgiften på?
Om månadsavgiften är hög behöver det inte nödvändigtvis betyda att föreningen har dålig ekonomi. Det kan handla om att föreningen sparar till en buffert för exempelvis underhåll. Kolla även på om avgiften höjts under flera perioder eller om det under ett fåtal tillfällen varit höga höjningar. Det kan ge en fingervisning på hur stabil föreningen är.

Prenumerera

Media

Media