FC Sun Intressenter AB har förvärvat 56,8 procent av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Report this content

Den 8 mars 2019 offentliggjordes att dotterbolag till Realsolv Holdco AB ingått avtal om förvärv av 23 393 463 aktier, motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna, i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum från Misselle AB, Tantal Investment AB och Triega AB. Dotterbolaget, FC Sun Intressenter AB, har den 11 april meddelat att de har genomfört förvärven och tillträtt aktierna. Den kontanta köpeskilling som utgått uppgår till 26,25 kronor per aktie i SBC.

FC Sun Intressenter är ett nybildat svenskt aktiebolag som sedan slutet av mars 2019 är moderbolag i Realsolvgruppen. Bolaget ägs indirekt av Realsolv Holdco AB, ett bolag delägt av grundare till Realsolvgruppen och med Fidelio Capital som huvudägare. Realsolvgruppen formar framtidens förvaltnings- och boendetjänster och har cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Söderhamn samt en omsättning om över 100 miljoner kronor.

Genom förvärven har FC Sun Intressenter passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. FC Sun Intressenter är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende de resterande aktierna i SBC inom fyra veckor från genomförandet av förvärven, det vill säga senast den 9 maj 2019. FC Sun Intressenter meddelar att de avser att genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende de resterande aktierna i SBC till ett pris om 26,25 kronor kontant per aktie.

För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, styrelseordförande
bernt.ingman@telia.com
070-751 57 60

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar