Felen att leta efter när du köper lägenhet

Report this content

Hur vet du att en förenings ekonomi är välskött? Vilka nyckeltal bör du ha koll på och vilka personer är det som bestämmer i en förening. SBC tipsar om de viktigaste sakerna du bör kolla upp inför ditt kommande lägenhetsköp.

Att köpa en lägenhet är för de allra flesta en stor investering. Inte bara för att det är en plats som du ska spendera din vardag i, utan även för att det är en stor kostnad på en gång. Därför är det också viktigt att ha koll på parametrar som kan påverka lägenhetens värde. SBC, som dagligen vägleder bostadsrättsföreningar i ekonomiska frågor, delar med sig av några värdefulla tips man bör kolla upp innan ett lägenhetsköp genomförs.

Innan man investerar i en lägenhet brukar det sägas att man ska gå på många visningar för att veta vad man är ute efter, vilket ofta brukar handla om utseende och om man tänka sig att leva där. Det som inte får glömmas är dock ekonomin. Om du exempelvis inte har koll på vilka insatser som ska göras eller när föreningen planerar att göra stambyte eller andra större projekt kan det skapa problem för dig längre fram, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning, SBC.

Tips innan du köper en bostadsrätt:

Föreningen
I föreningen finns det en styrelse som beslutar om frågor som rör fastigheten. En av de viktigaste delarna att ha koll på är om det finns en förvaltare. Om föreningen inte har någon finns det en stor risk att de inte har koll på sin ekonomi, teknik eller juridik. På sikt kan det påverka hur exempelvis konflikter sköts eller om det sker investeringar i fastigheten eller inte.  

Tillgångar
Se över vilka ytor föreningen har tillgång till för att skapa en bra överblick av vilka direkta eller kommande intäkter som kan förväntas. Det kan exempelvis vara om det finns en yta på vinden som kan konverteras till lägenheter eller en lokal som kan hyras ut.

Lån och avgifter
Det är alltid viktigt att se över hur mycket skulder som föreningen har då det kan påverka hur mycket som kan investeras i fastigheten. Ett tips är att fråga efter en flerårsbudget eller en underhållsplan. De kan ge en tydlig bild på vad föreningen planerar att göra för investeringar den närmaste tiden. En annan sak som är bra att ha koll på är hur stor avgift föreningen har och om det skett en ökning eller minskning under de senaste åren. Detta kan ge en indikation om det kommer ske ytterligare förändringar i framtiden.

Om du tycker att din förening inte tar vara på de ekonomiska tillgångarna kan du alltid ta plats i styrelsen och föreslå förbättringsåtgärder. SBC kommer exempelvis under hösten lansera ett unikt räntebärande konto med marknadsledande ränta, vilket innebär att föreningen får ränta på medel som inte används och på så sätt får pengarna att växa.

Om kampanjen
Läs mer och ta del av kampanjen Helt hemma här.

För ytterligare information kontakta:

Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning, SBC
Telefon: 08-544 109 80

E-post: markus.palsson@sbc.se