Information med anledning av aktieägaravtal

I SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABs årsredovisning för 2012 informerades det om att det mellan de två största ägarna Bostadsrätterna och Apriori (tidigare Agenta Holding AB) finns en ömsesidig hembudsskyldighet vid försäljning av aktier. I samband med en rättstvist vid Stockholms tingsrätt mellan de två största ägarna har det kommit till styrelsens och bolagets kännedom att det därutöver avtalats om vissa andra frågor. Avtalen finns i sin helhet på www.sbc.se.

Med hänvisning till aktieägaravtalet vill bolaget upplysa om att Aktiebolagslagen innehåller regler som ger minoritetsägarna visst inflytande i utdelningsfrågan under vissa omständigheter samt att styrelsen behandlar noteringsfrågan men något beslut har inte fattats.

 

För ytterligare information kontakta:

Mats-Olof Ljungqvist, vice styrelseordförande SBC, Tel 0708-86 90 13, e-post: mats-olof.ljungquist@omeo.se

Niklas Knight, VD, Tel 0709-24 44 30, e-post: niklas.knight@sbc.se

Karin Iversen, CFO och vice VD, Tel 0709-42 84 40, e-post: karin.iversen@sbc.se  

 

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare och bosparare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har sex kontor runt om i landet med ca 200 anställda. 2012 var koncernens intäkter 252 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.