Miljöinvesteringar toppar bostadsrättsägares vilja att betala en högre avgift

Report this content

Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 avslöjar att landets bostadsrättsägare är villiga att betala en högre månadsavgift av flera orsaker. Miljöinvesteringar och gemensamma utrymmen som pool, gym eller bastu motiverar flest att betala mer. Även att betala för oförutsedda utgifter hamnar högt på listan trots att majoriteten är trygga med föreningens ekonomi. 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:s rapport Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 är en riksrepresentativ undersökning genomförd av Ipsos NORM. 1 000 bostadsrättsägare har gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, trygghet och säkerhet samt digitaliserings-perspektiv. Rapporten visar att närmare var tredje bostadsrättsägare, 28 procent, är beredda att betala en högre månadsavgift med anledning av miljöinvesteringar. Lika många skulle tänka sig att betala mer för gemensamma utrymmen såsom pool, gym eller bastu. Städdagar som i flera föreningar kan vara ett omdiskuterat ämne är endast 9 procent villiga att betala för att slippa och för 23 procent finns det ingenting som motiverar en högre avgift.

– Många anser att en högre avgift kan vara motiverad om den höjs på grund av framtida miljöinvesteringar eller satsningar på gemensamma utrymmen. Det visar dels på en vilja att bidra till en grönare förening och en förståelse för att de gemensamma utrymmena har en roll att spela när bostadens totala värde beräknas. Det är extra glädjande att så få vill betala för att slippa städdagar utan inser värdet i att hela föreningen tillsammans visar gemensam omsorg och vårdar fastigheten. Det är trots allt själva grundtanken med en bostadsrättsförening, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.


Bostadsrättsföreningens ekonomi oroar få
Drygt var fjärde svarande i rapporten uppger att de är villiga att betala en högre månadsavgift för att trygga sig mot framtida överraskningar i form av oförutsedda utgifter. Majoriteten av svenska bostadsrättsägare är trygga med sin förenings ekonomi men bland de som faktiskt oroar sig toppar just oförutsägbara kostnader listan.


För ytterligare information kontakta:

Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 08-544 109 80

E-post: markus.palsson@sbc.se 

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2020

Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna mellan 18 och 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv. Undersökningen genomfördes under februari 2020 i form av en webbenkät.

Bilaga

För vad av följande skulle du vara beredd att betala en högre månadsavgift?  (Flerval)

Totalt Kvinna Man 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år
Gemensamma utrymmen med pool, gym eller bastu 28 % 29 % 27 % 39 %  30 % 29 % 18 %
Miljöinvesteringar 28 % 31 % 25 % 36 %  26 % 28 % 25 %
För oförutsedda utgifter i fastigheten 26 % 25 % 26 % 21 % 25 % 28 % 29 %
Säkerhetslösningar 26 % 25 % 26 % 27 % 24 % 30 % 24 %
Digitala investeringar 17 % 11 % 22 % 16 % 20 % 19 % 12 %
Förvaltningstjänster (ekonomiska, tekniska, juridiska osv.) 14 % 12 % 16 % 10 % 17 % 17 % 12 %
För att slippa delta på städdagar 9 % 9 % 8 % 9 % 10 % 11 % 6 %
Jag skulle ej vara beredd att betala en högre månadsavgift 23 % 23 % 24 % 22 % 22 % 19 % 29 %
Vet ej 9 % 9 % 8 % 7 % 10 % 7 % 9 %

Oroar du dig för din bostadsrättsförenings ekonomi? 

Totalt 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år Styrelsemedlem Ej Styrelsemedlem
Ja 13 % 12 % 14 % 15 % 10 % 23 % 10 %
Nej 82 % 75 % 80 % 81 % 88 % 75 % 83 %
Vet ej 5 % 12 %  5 % 4 % 2 % 2 % 6 %

Om ja på föregående fråga, Vad av följande oroar du dig för gällande din bostadsrättsförening ekonomi?  (Flerval)

Totalt Kvinna Man
Oförutsägbara kostnader 52 % 52 % 51 %
Att styrelsen felprioriterar 43 % 43 % 41 %
Att föreningen inte planerar tillräckligt för framtidens utmaningar 40 % 40 % 41 %
Eventuella ränteökningar 39 % 39 % 36 %
Att styrelsen saknar tillräcklig kompetens 39 % 39 % 45 %
Onödigt dyra avtal 34 % 34 % 36 %
Dyra förvaltningstjänster 31 % 31 % 27 %
Att föreningen saknar en underhållsplan 18 % 18 % 24 %
Att styrelsen tar ut för höga arvoden 11 % 11 % 15 %
Att styrelsen fifflar med ekonomin 9 % 9 % 11 %
Annat 14 % 15 % 12 %
Vet ej 1 % 3 % 0 %

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC är en helhetsleverantör och erbjuder ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2019, 449 mkr i koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar