Rapport från SBC visar: Bostadsrättsägare vill se bättre skötsel av föreningen men inte ta något ansvar

Report this content

Många bostadsrättsägare ser förbättringspotential när det kommer till fastighetens skötsel. Det svarar nämligen 41 procent av bostadsrättsägarna i Sveriges Bostadsrättsrapport 2023. Samtidigt som det finns ett missnöje uppger över hälften att de inte kan tänka sig att sitta i föreningens styrelse.

Det är bostadsrättsföreningens ansvar att ta hand om fastigheten och dess gemensamma utrymmen som trapphus, fasader och innegård. Alla boende har möjlighet att vara med och påverka i sin förening på möten eller genom att ta plats i styrelsen. I Sveriges Bostadsrättsrapport 2023 har SBC frågat hur svenska bostadsrättsägare i allmänhet anser att styrelsen hanterar skötseln av fastigheten. Det visar sig att fyra av tio anser att det kan bli bättre och sex procent svarar att de inte är nöjda alls. Men trots att många anser att föreningens arbete kan bli bättre vill 54 procent av de som inte sitter i styrelsen idag inte heller göra det i framtiden.

– Siffrorna från rapporten visar såklart på förbättringspotential hos bostadsrättsföreningar runt om i landet. Vi på SBC som är experter på att förvalta bostadsrätter uppmuntrar till styrelseengagemang i bostadsrättsföreningen.  Det är genom att engagera sig i styrelsen som man har störst möjlighet att påverka och förändra arbetet. Genom engagemanget får man bättre koll på vad som händer framåt och vilka investeringar som behöver göras. Känns arbetet för stort för föreningen så finns vi alltid där och kan hjälpa till som rådgivare, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Energibesparande investeringar står högst upp på listan av vad bostadsrättsägare helst skulle se mer av i sin förening, vilket inte förvånar med tanke på stigande inflation, ökade räntor och höga elpriser. Nära hälften vill fokusera på energibesparande investeringar medan nästan en tredjedel vill fokusera på hållbara investeringar. Därefter är det just ett ökat engagemang bland de boende som efterfrågas av landets bostadsrättsägare.

– Det är tydligt att en medvetenhet om vår omvärld avspeglar sig i årets rapport. Miljö och hållbarhet har länge varit på agendan och har under energikrisen fått ännu större fokus för bostadsrättsägare. Vi rekommenderar att föreningar har en underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt i tiden. En ordentligt framtagen underhållsplan gör inte bara att man kan sätta en korrekt avgift och minska risken för oförutsedda kostnader, utan även att man kan planera för hållbara och energibesparande investeringar, säger Jonas Nyman, Gruppchef för underhållsplanering på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Hjärtstartare, kamerabevakning och digitala lås är det som bostadsrättsägarna allra helst vill se som säkerhetsåtgärder i sin förening. När det kommer till tjänster som föreningen tillhandahåller är det hantverkartjänster som elektriker, snickare och målare som toppar listan.

– Om du som medlem i en bostadsrättsförening anser att skötseln av fastigheten är bristfällig rekommenderar vi att ta hjälp av er förvaltare. Det finns hjälp att få både när det kommer till planering av underhåll, reparationer och regelbunden skötsel. Vi på SBC vill göra det enklare för bostadsrättsföreningar att ta hand om sina föreningar och hus, avslutar Per Karlsson.

Läs hela rapporten här: https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/

För ytterligare information kontakta:
Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 08-501 15 141
E-post: per.karlsson@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. Bolaget grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. SBC tar varje år fram branschkompassen Sveriges Bostadsrättrapport och är en aktiv röst i media. SBC, som är en del av den internationella Odevogruppen, har idag 350 anställda och omsatte 560 mkr år 2022.

Prenumerera

Media

Media