Rättelse:  Kallelse till årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Gällande punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Se korrekt datum nedan.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 9 maj 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 15 maj 2018.

Stockholm i april 2018

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Emil Lundström, CFO SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med totalt 313 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera

Dokument & länkar