Regeringen tillämpar ny lag: Digitala årsstämmor i coronatider

Report this content

Nu vidtas åtgärder som ska underlätta bostadsrättsföreningarnas årsstämmor. Den 15 april införs en tillfällig lag som utökar möjligheterna att delta på årsstämman genom ombud eller via poströstning. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB välkomnar åtgärden och rekommenderar landets bostadsrättsföreningar att utnyttja den tillfälliga lagen och att genomföra årsstämman digitalt. 

I rådande situation är det av stor vikt att alla delar av samhället minskar risken för spridning av coronaviruset. Även bostadsrättsföreningarnas verksamhet bör ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. För att begränsa social interaktion och smittorisk inför nu regeringen en tillfällig lag för bolags- och föreningsstämmor. Lagen gäller från den 15 april och året ut. Den nya lagen ger styrelsen möjlighet att besluta huruvida medlemmar har rätt att anlita externa ombud att föra deras talan samt att ombud kan företräda fler medlemmar, oberoende av vad som står i stadgarna. Medlemmar ska även kunna utöva sin rösträtt per post. Allt för att minimera den sociala interaktion en årsstämma kan innebära.

– Det är vår uppgift att stötta våra bostadsrättsföreningar i att genomföra årsstämman, men också att följa och respektera myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Därför välkomnar SBC den tillfälliga lagen som syftar till att utöka möjligheten att delta i årsstämman på distans, genom ombud eller via poströstning. Det är en välbehövlig åtgärd som skapar möjlighet för föreningarna att ta sitt ansvar och möjliggör för både äldre och personer i riskgrupper att delta i årsstämman på trygg distans, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Uppmana till digital årsstämma 
För att begränsa spridningen av coronaviruset uppmanar SBC bostadsrättsföreningarna att genomföra årsstämman digitalt. En digital årsstämma måste dock enligt lagkrav ledas från en fysisk lokal då medlemmar ska ges möjlighet att kunna delta fysiskt. Årsstämman måste även hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Samtidigt måste samtliga som närvarar vid årsstämman godkänna att utomstående får följa årsstämman, då det inte går att verifiera vilka som sitter tillsammans med den röstberättigade. Det vilar därför ett tungt ansvar på att styrelserna informerar om hur en digital årsstämma genomförs, samt fördelarna med digital närvaro i tider som dessa.

– Alla bostadsrättsföreningar måste dra sitt strå till stacken för att begränsa social interaktion, men ändå göra sitt bästa för att upprätthålla verksamheten. Därför erbjuder SBC föreningarna stöd att genomföra årsstämman digitalt i enlighet med lagens formaliakrav. Vi ser det som vår skyldighet att bistå våra föreningar med stöd i denna osäkra tid. Inte minst för att föreningarnas medlemmar ska kunna göra sin röst hörd på årsstämman, utan att fysiskt behöva närvara, avslutar Stefan Lindberg.

Detta gäller vid digitala årsstämmor: 

  • Den digitala årsstämman måste ledas i den fysiska lokalen som årsstämman kallas till, så att den som vill medverka fysiskt ges möjlighet att göra det. 
  • Årsstämman ska hållas på den ort eller kommun där styrelsen har sitt säte.
  • Samtliga vid årsstämman måste godkänna förutsättningarna att utomstående får följa årsstämman då det inte går att kontrollera vilka som befinner sig tillsammans med de röstberättigade.
 

För ytterligare information kontakta:

Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 076-534 06 31 
E-post: stefan.lindberg@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar