Rökning och högljudda grannar: Nu är balkongbråkens högtid här

Report this content

Sommaren är på ingång och det är dags att göra i ordning balkongen. Men vad är egentligen tillåtet att göra på balkongen eller på innergården? SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum, sammanfattar vad som bör undvikas för att hålla god grannsämja under sommaren.

Invigningen av balkongen skapar inte bara en känsla av att sommaren är på ingång utan kan även medföra osämja grannar emellan. De vanligaste klagomålen som SBC får in rör oftast grillning, rökning eller högljudda grannar. Vad gäller rökning är det svårt att förbjuda det på balkonger men däremot kan det göras på gemensamma platser som exempelvis tvättstugan. När det kommer till störningsmoment finns svaret oftast i föreningens ordningsregler.

– Som boende är det viktigt att visa respekt gentemot sina grannar. Trots att man enligt lag har rätt att röka på balkongen är det en vanlig källa till konflikter. I ett första steg ska man alltid föra en dialog med sin granne om det är något som stör dig. Om du däremot får in rök i lägenheten trots att dörrar och fönster är stängda ska du anmäla det till styrelsen. Det kan nämligen finnas brister i exempelvis tätning eller ventilation, säger Frank Nordin, Fastighetsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Vad som får och inte får göras

I slutändan är det alltid den enskilda föreningen som sätter de lagar och regler som gäller. Det är därför viktigt att ha tydliga ordningsregler där det framgår vad som inte är tillåtet att göra på balkongen. Det betyder att grillning kan accepteras i vissa föreningar med förutsättning att det inte medför en brandrisk eller att grannar störs av röken. Även enstaka fester med lite högre musik kan vara tillåtna men grundprincipen är att visa hänsyn till sina grannar.

Gällande att pynta och dekorera balkongen så har en bostadsrättsägare rätt att göra det precis som den själv önskar, med förutsättningen att det inte påverkar fastigheten. Det betyder att växter som hänger på fasaden eller borrning och målning inte är tillåtet.

– När det kommer till bostadsrättsföreningens gård eller uteplats är det styrelsen som förvaltar den gemensamma marken och som enskild medlem har man rätt att använda den. Normalt sätt får medlemmar ställa ut utemöbler eller ha en pallkrageodling. Men du får inte på eget intiativ bygga något, då det kan klassas som väsentliga förändring som kan påverka andra boenden, avslutar Frank Nordin, Fastighetsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

För ytterligare information kontakta:
Frank Nordin, Fastighetsjurist, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 08-775 73 03
E-post: frank.nordin@sbc.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar