SBC ansöker om tillstånd för betaltjänster och registrering av inlåningsverksamhet

Report this content

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB har i dag lämnat in ansökan till Finansinspektionen om registrering av inlåningsverksamhet. Det bolag inom SBC-koncernen som kommer att utföra betaltjänster, SBC Betaltjänster AB, har också lämnat in en ansökan om tillstånd för betaltjänster. Ansökningarna rör de transaktioner som görs inom ramen för SBC-koncernens ekonomiska förvaltning för bostadsrättsföreningar.

Detta innebär ingen förändring i den ekonomiska förvaltningen för SBCs kunder.

SBC är den största oberoende förvaltaren av bostadsrätter i Sverige. Vi erbjuder våra tjänster till kunder i hela Sverige. Genom att ansöka om tillstånd förbättrar vi vårt kunderbjudande ytterligare och säkerställer en ännu tryggare förvaltning och säkrare hantering av våra kunders pengar.

För ytterligare information kontakta:

Emil Lundström, tf VD och koncernchef 
emil.lundstrom@sbc.se 
08-501 150 14

Stefan Jacobsson, styrelseordförande
stefan@jacobsson.ch
070-819 60 00

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar