SBC erbjuder förstudier av solceller och laddstolpar

Report this content

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har sedan 2017 ett rikstäckande samarbete med Aktea kring energideklarationer för bostadsrättsföreningar. Nu utökar SBC
samarbetet så att det även inkluderar förstudier av solceller och elbilsladdning.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB ser fastigheten som en långsiktig investering som i takt med tiden måste vara attraktiv för människor att leva i. Som helhetsleverantör av förvaltningstjänster inom ekonomi, teknik och juridik till bostadsrättsföreningar, utökar SBC nu sitt erbjudande med professionell rådgivning inom förnybar energi. Genom en förstudie får föreningen det underlag som behövs för att kunna ta beslut om man vill gå vidare och investera.

Solceller är ett attraktivt sätt för våra kunder att minska sina kostnader för elenergi, både för föreningen och för de boende. Att kunna producera sin egen el är också något som tilltalar allt fler, likaså att kunna ladda elbilen nära hemmet, säger David Jost, gruppchef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

För fastighetsägaren kan det vara svårt att bedöma om solceller är den bästa lösningen och vilken av leverantörernas lösningar som passar just den bostadsrättsföreningen bäst. Aktea har som oberoende konsult ingen koppling till produktleverantörer och kan därmed bidra med opartiska råd och rekommendationer för installation av solceller och laddinfrastruktur. Vi hjälper också till med att utvärdera lönsamheten i satsningen, förklarar Stefan Lindsköld, vd på Aktea.

Utöver att genomföra förstudier till föreningar som beställer dessa tjänster av SBC, kommer Aktea att utbilda SBCs personal. För att hålla tekniska förvaltare, förvaltare och projektledare uppdaterade på marknaden för solceller och laddinfrastruktur kommer utbildning inom respektive uppdragstyp att genomföras.

Det händer väldigt mycket inom förnybar energi, säger David Jost, gruppchef projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) kom under hösten med en dom angående momsavdrag för solcellsanläggningar och Naturvårdsverket erbjuder investeringsstöd till bostadsrättsföreningar som vill installera laddningsspunkter. Dessutom har regeringen fattat beslut om att införa individuell mätning och debitering av värme och varmvatten under 2021. Så det finns all anledning att hjälpa våra kunder med att reda ut vad som är bäst för just deras bostadsrättsförening, fortsätter David.

Akteas konsulter har lång erfarenhet av energieffektivitet genom samarbeten med ett stort antal fastighetsägare över hela landet. Som exempel på specialistkunskaper inom förnybar energi kan nämnas att Aktea sedan fem år tillbaka driver en beställargrupp för solceller, Samling för solel. Under 2019 har Aktea på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram upphandlingsunderlag för solceller.

För ytterligare information kontakta:
David Jost, Gruppchef Projektledning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 072-251 72 12
E-post: david.jost@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar