SBC listar: Störningsmoment som kan uppstå i samband med ”hemester”

Semestertider innebär ofta sol och glädje. Men det kan också innebära skrikande sommarlovslediga barn på innegården, högljudda gårdsfester och extra spring i trapphuset. I en ny undersökning från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB avslöjas de vanligaste problemen till följd av brutna ordningsregler. Något som kan bli allt mer påtagligt när fler svenskar planerar att spendera semestern hemma. Nu tipsar SBC om hur bostadsrättsföreningar håller grannsämjan i schack under sommaren. 

Som en följd av coronapandemin kommer långt fler svenskar än vanligt att tillbringa semestern på hemmaplan. Begreppet ”hemester” har fått ett rejält uppsving och i många fall får svenskarnas sedvanliga resor söderut vänta. Men att många tillbringar semestern hemma är inte helt oproblematiskt. Det kan också medföra ett ökat antal störningsmoment och brutna ordningsregler, något som kan skapa osämja i grannskapet och i bostadsrättsföreningen.

– Vi går en annorlunda sommar till mötes, vilket kommer att ställa nya krav både på lägenhetsinnehavaren och bostadsrättsföreningen. Det är därför viktigare än någonsin att föreningen arbetar förebyggande och sätter upp tydliga ordningsregler, samt vidtar åtgärder om dessa inte följs. Det är också grundläggande att medlemmarna visar respekt och förståelse gentemot varandra under en så pass speciell tid som denna, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Ordningsregler som ofta bryts
I Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 har SBC undersökt vilka som är de vanligaste problemen till följd av att medlemmar inte följer ordningsregler. Undersökningen visar att problemet med brutna ordningsregler är utbrett. Det främsta störningsmomentet visar sig uppstå när grannarna inte sorterar rätt i soprummet. Det uppger mer än en tredjedel av svenskarna. Men att det skräpas ner i gemensamma utrymmen, som trappuppgångar och på innergårdar, är också ett problem för nära var femte svensk. Många retar sig även på att utsatta tider för störande ljud inte respekteras.

– Vår nya undersökning vittnar om att allt fler svenskar har problem med grannar som bryter gemensamma ordningsregler. Främst är det oreda i de gemensamma utrymmena som upprör. Vi på SBC hjälper bostadsrättsföreningar med ekonomiska och juridiska frågor, och vi hoppas också att insikterna i Sveriges Bostadsrapport 2020 kan sätta fingret på vilka ordningsfrågor föreningarna bör prioritera lite extra framöver, säger Stefan Lindberg.

Topplista: Dessa ordningsregler tycker svenskarna bryts oftast  
1. Att det sorteras fel i soprummet                                                                              37 %
2. Att det skräpas ner i gemensamma utrymmen                                                        18 %
3. Att alla inte deltar på städdagar                                                                               15 %
4. Att utsatta tider för störande ljud inte respekteras                                                   14 %
5. Barnvagnar och dylikt som står i trapphuset                                                            10 %För ytterligare information kontakta:
Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 076-534 06 31 
E-post: stefan.lindberg@sbc.se

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2020
Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna mellan 18 och 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv. Undersökningen genomfördes under februari 2020 i form av en webbenkät.  

Bilaga

Har din förening problem med medlemmar som inte följer uppsatta ordningsregler? (Flerval)

Totalt
Ja, det sorteras inte rätt i soprummet 37 %
Ja, det skräpas ner i gemensamma utrymmen 18 %
Ja, alla deltar inte på städdagar 15 %
Ja, utsatta tider för störande ljud respekteras inte 14 %
Ja, barnvagnar och dylikt som står i trapphuset 10 %
Ja, det spelas för hög musik 9 %
Ja, regler för uthyrning respekteras ej 9 %
Ja, det röks trots förbud 8 %
Ja, men på grund av annat än ovanstående 6 %
Ja, tvättider respekteras inte 4 %
Ja, det slarvas med inbetalningar av avgiften 3 %
Ja, det grillas trots förbud 3 %
Nej, alla följer de ordningsregler/stadgar som finns 27 %
Vet ej 12 %

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC är en helhetsleverantör och erbjuder ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2019, 449 mkr i koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar