SBC publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) publicerar idag, den 29 mars 2018, sin årsredovisning för 2017 på hemsidan www.sbc.se.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum hade vid slutet av 2017 cirka 3 800 avtalskunder. Omsättningen var 431 (431) miljoner kronor och rörelsemarginalen var för året 13 (14) procent och det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 118 (119) mkr. Vid årets slut hade SBC 313 medarbetare på fem orter i Sverige.

SBCs finansiella mål är att: Förvaltningsverksamhetens rörelsemarginal ska uppgå till minst 15 procent och intäkterna ska öka med minst fem procent årligen, därutöver kan förvärv tillkomma. För 2017 var förvaltningsverksamhetens rörelsemarginal 13 procent och intäkterna ökade med 0,2 procent.

Utdelning. Styrelsen föreslår för året som gått en utdelning om 1,00 (1,10) kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 41 (45) mkr.

Tryckt version av årsredovisningen kan beställas via SBCs webbplats, www.sbc.se.

För ytterligare information kontakta:

Ola Gunnarsson, VD, E-post: ola.gunnarsson@sbc.se, Telefon: 08-501 150 16
Emil Lundström, CFO, E-post: emil.lundstrom@sbc.se, Telefon: 08-501 150 14

 ---------------------

Denna information är sådan information som SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 10.30 CET.

----------------------

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med totalt 313 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera

Dokument & länkar