Sveriges bästa årsredovisning 2020: BRF Fikonträdet 22 tar hem segern

För att öka intresset för bostadsrättsföreningars årsredovisning har SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB initierat tävlingen ”Sveriges bästa årsredovisning”. Tävlingen arrangeras för andra året i rad för lyfta de bostadsrättsföreningar som lyckas med konststycket att göra årsredovisningen intressant. I år är vinnaren Fikonträdet 22 i Stockholm.  

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 visar det sig att svenska lägenhetsägare har fortsatt dålig koll på sin bostadsrättsförenings ekonomi. Drygt varannan uppger nämligen att de har mindre, liten eller ingen koll alls på föreningens finanser. En årsredovisning är tänkt att läsas av såväl medlemmarna i föreningen som mäklare och spekulanter och det är därför av största vikt att den är lätt att läsa och förstå.

– För många av landets bostadsrättsföreningar är det en utmaning att få medlemmarna att engagera sig i föreningens ekonomi och än mer i styrelsearbetet. Därför initierade vi tävlingen Sveriges bästa årsredovisning i fjol. Ett initiativ riktat mot bostadsrättsföreningar för att skapa engagemang och locka fler till läsning. Alla har inte samma förkunskaper och den bör skrivas på ett lättläst sätt för att fler ska förstå och därför är det extra kul att vi arrangerar denna tävling igen, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Efter en genomgång av de tävlande bidragen har SBC nu korat en vinnare. Bostadsrättsföreningen Fikonträdet 22 i Stockholm hade ett bidrag som stack ut jämfört med övriga och vann med följande motivering:

Brf Fikonträdet 22 har på ett strukturerat och lättförståeligt sätt förmedlat resultatet av styrelsens arbete inklusive de ekonomiska effekterna. Man har också på ett tydligt sätt redovisat väsentliga händelser under räkenskapsåret där man bland annat lyfter fram långsiktiga energibesparingsåtgärder och påvisar de positiva effekterna för medlemmarna i föreningen.

– Vi försöker att kommunicera både professionellt och ändå på ett språk som alla ska förstå – utan att fastna i svåra ord och krånglig terminologi. Vi satsar på att ha full transparens i vår årsredovisning – det ska inte finnas några överraskningar. Årsredovisningen ska vara en kortfattad inblick för alla som är intresserade oavsett om det är medlemmarna, mäklare, köpare eller andra, säger Joakim Sunnhed, Ordförande BRF Fikonträdet 22, Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 0739-400 110 
E-post: markus.palsson@sbc.se


Minette Öhman, Marknads- och kommunikationschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 0706-753 870 
E-post: minette.ohman@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC är en helhetsleverantör och erbjuder ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2019, 449 mkr i koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar