Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 visar: Bristande kommunikation i bostadsrättsföreningar

Report this content

För tredje året i rad släpper SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB nu Sveriges Bostadsrättsrapport 2020. Rapporten berör ämnen som ekonomi, juridik, säkerhet & trygghet samt digitalisering ur bostadsrättsägares syn. Sveriges Bostadsrättsrapport tar även tempen på vad som fungerar bra och mindre bra i bostadsrättsföreningen.

Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 baseras på en riksrepresentativ undersökning av Ipsos NORM där 1 000 bostadsrättsägare gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt, säkerhets- och digtaliseringsperspektiv. Nytt för årets rapport är två kapitel som djupdyker i de allt mer aktuella ämnena som berör bostadsrättsägares syn på trygghet och säkerhet samt digitalisering. 

– Vi är mycket glada och stolta över att för tredje året i rad släppa Sveriges Bostadsrättsrapport. Utöver återkommande kapitel som ekonomi och juridik har vi även inkluderat ämnen som rör trygghet i och runt bostaden samt föreningarnas digitalisering. Två högaktuella ämnen som har stor påverkan på bostadsrättsägare och föreningar. Med e-handel och ökade hemleveranser blir frågor om säkerhet allt vanligare, samtidigt som lanseringen av 5G och IoT väcker tankar om hur föreningen kan bli mer digitaliserad, säger Emil Lundström vd och koncernchef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Delade åsikter bland styrelsemedlemmar och övriga föreningen

Årets rapport visar bland annat att det finns skillnader mellan hur styrelseledamöter och medlemmar i föreningen uppfattar styrelsens arbete. När det kommer till arbete med frågor som rör de boendes säkerhet menar fler än var fjärde medlem att de inte vet hur styrelsen arbetar med dessa frågor, samtidigt som 43 procent av styrelseledamöterna menar att de arbetar med säkerhetsfrågor i hög eller mycket hög utsträckning. Åsikterna går också isär gällande den egna föreningens ekonomi. 12 procent av styrelseledamöterna anser att det slarvas med avgifter, något som enbart en procent av föreningens medlemmar menar stämmer. 

– Det framgår tydligt i årets rapport att styrelsen måste bli bättre på att kommunicera med föreningens medlemmar. Om styrelsen inte kommunicerar hur de arbetar med olika typer av frågor kan okunskap och bristande engagemang spridas bland medlemmarna i föreningen. Att sitta som styrelseledamot är ett viktigt uppdrag där du har ansvar för det löpande arbetet samtidigt som du ska hålla de boende informerade om verksamhetens förehavanden och prioriteringar. Rapporten visar att föreningar måste bli bättre på att arbeta med att göra styrelsens arbete lättförståeligt och intressant för alla medlemmar, säger Markus Pålsson Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

 

För ytterligare information kontakta:

Emil Lundström, VD & koncernchef, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 08-501 150 14
E-post: emil.lundstrom@sbc.se


Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 08-544 109 80
E-post: markus.palsson@sbc.se

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2020

Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18 till 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt säkerhets- och digitaliseringsperspektiv. Undersökningen genomfördes under januari 2020 i form av en webbenkät.  

Bilaga

 
I vilken utsträckning arbetar din bostadsrättsförening med frågor rörande de boendes säkerhet?
  Sitter i styrelsen Sitter inte i styrelsen
Mycket hög utsträckning 14 % 5 %
Hög utsträckning 29 % 25 %
Varken hög eller låg utsträckning 44 % 28 %
Låg utsträckning 3 % 8 %
Mycket låg utsträckning 4 % 2 %
Inte alls 4 % 4 %
Vet ej 2 % 27 %

 

Har din förening problem med medlemmar som inte följer uppsatta ordningsregler?

  Sitter i styrelsen Sitter inte i styrelsen
Ja, det sorteras inte rätt i soprummet 38 % 36 %
Ja, det skräpas ner i gemensamma utrymmen 28 % 16 %
Ja, alla deltar inte på städdagar 22 % 14 %
Ja, regler för uthyrning respekteras ej 19 % 7 %
Ja, barnvagnar och dylikt som står i trapphuset 14 % 9 %
Ja, det slarvas med inbetalningar av avgiften 12 % 1 %
Ja, det röks trots förbud 11 % 8 %
Ja, utsatta tider för störande ljud respekteras inte 10 % 15 %
Ja, det spelas för hög musik 10 % 9 %
Ja, tvättider respekteras inte 8 % 3 %
Ja, men på grund av annat än ovanstående 7 % 6 %
Ja, det grillas trots förbud 3 % 3 %
Nej, alla följer de ordningsregler/stadgar som finns 26 % 28 %
Vet ej 2 % 14 %
 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styreslecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar