Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 visar: Grannarna vi vill förbjuda i bostadsrättsföreningen

Report this content

Har du tänkt köpa en bostad i syfte att hyra ut i andra hand? Oroar du dig för dåliga referenser från tidigare boenden eller har du betalningsanmärkningar? I Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 framtagen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB visar det sig att det finns många tillfällen då svenskarna anser det vara okej att neka en köpare medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Vad som avgör medlemskap i en bostadsrättsförening sträcker sig sällan längre än till själva köpet av en bostadsrätt. Men enligt svenska bostadsrättsägare bör det finnas betydligt hårdare regler än så. Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 visar att den som köper bostad för att hyra ut i andra hand och köpare med betalningsanmärkningar toppar listan över anledningar till att neka medlemskap. Båda anledningarna anses värre än att vara tidigare straffad, något som var fjärde önskar vore en anledning till att neka medlemskap. Var femte uppger även att den som saknar svenskt medborgarskap inte borde få medlemskap i föreningen.

– Att den som köper bostad i syfte att hyra ut i andra hand toppar listan över anledningar att neka medlemskap kan ses som förvånande. I synnerhet då företelsen är allt vanligare idag. Om viljan att köpa lägenhet för att hyra ut är stor bör köparen överväga ägarlägenhet där tillstånd inte krävs av samfälligheten. Att neka en köpare medlemskap i föreningen kan få stora konsekvenser för säljaren. Det kan nämligen medföra att affären mellan köparen och säljaren blir ogiltig. Om styrelsen är oaktsam vid bedömningen av en ny medlem och säljaren inte skulle få samma pris för sin bostad som den nekade köparen kunde ge, kan ledamöterna personligen bli skadeståndsansvariga, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Generellt är äldre personer mer benägna att neka en köpare medlemskap. Hela 79 procent av de mellan 51 och 65 år tycker exempelvis att det är en legitim anledning till att neka medlemskap när köparen har som syfte att hyra ut bostaden i andra hand. Motsvarande siffra för de mellan 18 till 30 år är 45 procent. En siffra som dessutom dalat för åldersgruppen gentemot tidigare år. 

– Ett vanligt misstag är att neka köparen medlemskap för att säljaren har brustit i sina åtaganden mot föreningen. Prövningen får dock enbart baseras på köparens kvalifikationer. Därför är det viktigt att styrelsen gör en aktsam bedömning och vid behov tar hjälp av juridisk expertis, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Topplista: Tillfällen då svenskarna vill neka en köpare medlemskap i en bostadsrättsförening
1. När bostaden köps i syfte att hyras ut i andra hand                                         65 %               
2. När köparen fått dåliga referenser från tidigare boenden                                 52 %
3. När köparen har betalningsanmärkningar                                                        46 %
4. När bostaden köps i spekulationssyfte                                                             45 %
5. När bostaden köps av någon som saknar svenskt medborgarskap                 25 %


För ytterligare information kontakta:
Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 076-534 06 21 
E-post: stefan.lindberg@sbc.se


Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2020
Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18 till 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt säkerhets- och digitaliseringsperspektiv. Undersökningen genomfördes under januari 2020 i form av en webbenkät.  

Bilaga

Vid vilka tillfällen anser du att det är berättigat att neka medlemskap i en bostadsrättsförening? (Flerval)
 
 

Totalt 18–30 år 31–40 år 41–50 år 51–65 år
När bostaden endast köps i syfte att hyras ut i andra hand 65 % 45 % 61 % 70 % 79 %
När köparen fått dåliga referenser från tidigare boenden 52 % 44 % 46 % 55 % 64 %
När köparen har betalningsanmärkningar 46 % 35 % 45 %  52 % 52 %
När bostaden köps endast i spekulationssyfte 45 % 29 % 41 % 50 % 58 % 
När köparen är tidigare straffad 25 % 24 % 32 % 22 % 21 %
När bostaden köps av någon som saknar svenskt medborgarskap 20 % 15 % 15 % 24 % 24 %
När bostaden köps till någon annan (exempelvis familjemedlem) 10 % 6 % 9 % 10 % 13 %
När bostaden köps av personer under 25 år 2 %  3 % 2 % 3 % 3 %
När bostaden köps av personer över 65 år 1 % 1 % 1 % 0 % 1 %
Annat 4 % 0 % 6 % 6 % 4 %
Vet ej 8 % 15 %  9 %  8 %  3 %
Aldrig 3 % 7 %  3 % 1 % 2 %

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC är en helhetsleverantör och erbjuder ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2019, 449 mkr i koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar