Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 visar: Så många litar inte på bostadsrättsföreningens styrelse

Report this content

Att sitta i sin bostadsrättsförenings styrelse är ett stort ansvar och styrelsen ska företräda medlemmarnas frågor. Men hur stor är egentligen tilliten för styrelsen? Och vilka krav anser svenskarna att styrelsemedlemmar bör ha? Sveriges BostadsrättsCentrum SBC:s nya rapport visar att tilliten är låg och att det främsta kravet på styrelsens medlemmar är att de är permanent boende i huset.

Nästan var fjärde svensk bostadsrättsägare uppger att tilliten till den egna bostadsrättsföreningens styrelse är låg. Det framgår i Sveriges Bostadsrapport 2020 från SBC. Rapporten visar även att förtroendet för styrelsen skiljer sig åt mellan åldrarna. Hela 26 procent av svenskar i åldern 18-30 menar att de har lågt förtroende för styrelsen. Endast en av tio uppger att de känner väldigt hög tillit för den egna styrelsen. Till skillnad från de äldre, mellan 51-60 år, där nästan var fjärde menar att de litar på styrelsen i väldigt hög utsträckning.

– Även om det är positivt att många känner förtroende för sin styrelse så ser vi att det finns mer jobb att göra. Vår rapport visar att nästan var fjärde bostadsrättsägare känner lågt eller inget förtroende för den egna styrelsen. Och att tilliten för styrelsen skiljer sig mellan åldrarna vittnar om att styrelserna måste bli mer transparenta och anpassa sig till bostadsrättsägare i alla åldrar. Det är därför viktigt att styrelsen gör all information lättförståelig och informerar om föreningens ekonomi och planerade åtgärder på ett sätt som alla kan ta till sig, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Krav på att styrelsemedlemmarna bor i huset
Sveriges Bostadsrättsrapport visar även att många bostadsrättsägare anser att föreningen bör ställa krav på de som är medlemmar i styrelsen. Främsta kravet är att man ska vara permanent boende i huset. En styrelsemedlem bör inte heller ha några anmärkningar i betalningsregistret. Men vilka krav som är viktigast skiljer sig åt mellan åldrarna. Det är långt färre yngre som anser att det bör vara ett krav att styrelsemedlemmarna är permanent boende i huset. Och fler äldre ser hårdare på betalningsanmärkningar. Bland de äldre väger även krav på tidigare erfarenhet av styrelsearbete tyngre. 

– Det framgår tydligt att viljan att styrelsemedlemmarna ska vara permanent boende i huset finns. Det visar att många värderar styrelsemedlemmar som är närvarande och engagerade i fastigheten. Mest positivt ser vi på att det är få som anser att en viss ålder bör vara ett krav för att få vara styrelsemedlem. Föreningens ekonomi och skötsel är något som angår samtliga medlemmar, oavsett ålder eller förkunskaper och i slutändan är det allas sammanvägda kompetens och arbete som driver föreningen framåt, avslutar Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Här är kraven som flest anser att föreningen bör ha på styrelsemedlemmarna:

  1. Permanent boende i huset 
  2. Inga anmärkningar i belastningsregistret
  3. Att de representerar alla boende utifrån ålder, bakgrund osv.
  4. Inga betalningsanmärkningar
  5. Svenskt medborgarskap

För ytterligare information kontakta:
  
Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
  
Telefon: 076-534 06 31 
  
E-post: stefan.lindberg@sbc.se

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2020
Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 baseras på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Ipsos NORM på uppdrag av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. I undersökningen har drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna mellan 18 och 65 år gett sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv. Undersökningen genomfördes under februari 2020 i form av en webbenkät.  

 

Bilaga 

I vilken utsträckning litar du på styrelsen i din bostadsrättsförening? 

Totalt 18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år
   Väldigt hög utsträckning 17 % 11 % 14 % 16 % 23 %
   Hög utsträckning 56 % 51 % 57 % 58 % 58 %
   Mindre utsträckning 16 % 17 % 20 % 13 % 11 %
   Liten utsträckning 5 % 7 % 4 % 6 % 3 %
   Jag litar inte alls på min bostadsrättsförening 2 % 3 % 1 % 1 % 2 %
   Vet ej 5 % 11 % 4 % 6 % 3 %
 

Vilka krav anser du att föreningen bör ha på styrelsemedlemmar? (Flerval)

 

Totalt

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-65 år
Permanent boende i huset 60 % 45 % 54 % 67 % 76 %
Inga anmärkningar i belastningsregistret 41 % 33 % 45 % 41 % 40 %
Att de representerar alla boende utifrån ålder, bakgrund osv. 36 % 37 % 30 % 39 % 42 %
Inga betalningsanmärkningar 34 % 28 % 41 % 32 % 33 %
Svenskt medborgarskap 23 % 20 % 22 % 25 % 25 %
Tidigare erfarenhet av styrelsearbete 13 % 11 % 9 % 12 % 19 %
Inträdesprov gällande ekonomi 11 % 14 % 11 % 10 % 8 %
Ekonomiutbildning 8 % 7 % 10 % 5 % 8 %
Anser inte att det ska finnas specifika krav på styrelsemedlemmar 8 % 13 % 9 % 6 % 6 %
Arbetar med ekonomi 7 % 8 % 6 % 7 % 9 %
Arbetar med fastigheter 5 % 3 % 5 % 4 % 5 %
Ej under 25 år 5 % 3 % 3 % 7 % 6 %
Ej över 65 år 2 % 3 % 3 % 1 % 1 %
Annat 5 % 1 % 7 % 8 % 5 %
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC är en helhetsleverantör och erbjuder ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 2019, 449 mkr i koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar