Valberedning inför SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma 2018

Vid årsstämman 2017 i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 skall bestå av fem ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande ingå i valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Avgörandet av vilka som är de största aktieägarna skall baseras på de kända röstetalen den 31 augusti 2017. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Efter att bolagets styrelseordförande låtit kontakta de största ägarna i bolaget består SBCs valberedning inför årsstämman 2018 av:

  • Göran Olsson, Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening
  • Håkan Blomdahl, Triega AB
  • Ulrika Blomqvist, Institutet för bostadsrätt IBF AB
  • Robert Jarl, Ängbacken Invest AB
  • Bernt Ingman, SBCs styrelseordförande

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. Förslag till valberedningen kan skickas till valberedning@sbc.se.

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 7 maj 2018.För ytterligare information kontakta:

Bernt Ingman, Styrelseordförande SBC
Telefon:  070-751 57 60, E-post: bernt.ingman@telia.com

Om SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare ". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på sex orter runt om i landet med totalt cirka 320 anställda. 2016 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity. 

Prenumerera