Varannan bostadsrättsägare kan tänka sig betala mer för att säkra upp för framtida oroligheter

Report this content

Coronapandemin har påverkat hela världens ekonomi men hur upplever egentligen bostadsrättsägarna att deras förenings ekonomi har påverkats? Frågan splittrar svenska bostadsrättsägare, de flesta uppger att den inte påverkats alls samtidigt som en av tre tycker motsatsen. Majoriteten är dock överens om att de är villiga att betala en högre månadsavgift för att säkra upp inför framtiden och tuffare tider.

Ett av de mest omtalade ämnena sedan pandemin startade har varit de ekonomiska förändringar som skett. Trots oroligheterna finns det områden som har haft en positiv utveckling de senaste åren, exempelvis bostadsmarknaden. Frågan är dock hur bostadsrättsägarna upplever att pandemin har påverkat bostadsrättsföreningens ekonomi. I SBCs Bostadsrättsrapport 2021 svarar 41 procent att den inte alls har påverkats samtidigt som 32 procent menar att den påverkats i någon grad.


– Föreningens ekonomi är en grundläggande bas för att kunna göra insatser som ökar standarden för samtliga boende. Att så många svenska bostadsrättsägare har en uppfattning att pandemin inte påverkat ekonomin ser jag därför som mycket positivt. Det kan nämligen vara ett tecken på att föreningen har investerat pengarna rätt trots att vi haft en samhällskris, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning, SBC


Även om pandemin inte har skapat en oro om föreningens ekonomi är det möjligt att den fått oss att vilja säkra upp inför framtiden. Varannan bostadsrättsägare uppger nämligen att de är villiga att betala en högre månadsavgift för att förbättra ekonomin inför framtiden. 
 

Unga är villiga att betala mer
Av de svarande uppger närmare fyra av tio att de är beredda att betala max 10 procent mer för att säkra upp föreningens ekonomi. Endast fem procent svarar att de är villiga att betala mer än 25 procent högre månadsavgift. Unga mellan 18–31 år är dock mer generösa, så många som 11 procent uppger att de kan tänka sig att betala mer än 25 procent av dagens avgift.

– Det är väldigt intressant att se att så pass många unga är villiga att betala mycket mer i månaden. Det tyder på att de har en intention att fortsätta bo kvar i bostadsrätter en längre tid och är därför villiga att betala mer för en tryggare framtid. Det är dock viktigt att inte tänka att en ökad månadsavgift ska fungera som en räddning i framtiden. Grundförutsättningen ska alltid vara att planera långsiktigt med hjälp av underhållsplan och flerårsbudget för att undvika stora förändringar i medlemmarnas avgifter, fortsätter Markus Pålsson.
 

För ytterligare information kontakta:

Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning, SBC
Telefon: 08-544 109 80

E-post: markus.palsson@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. Bolaget grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. SBC tar varje år fram branschkompassen Sveriges Bostadsrättrapport och är en aktiv röst i media. Under hösten 2021 lanserar bolaget en unik, marknadsledande räntetjänst samt kampanjen ”Helt hemma”. SBC har idag 350 anställda och omsatte år 2020, 478 mkr i koncernen. Se kampanjen här: https://helthemma.sbc.se/.      

Prenumerera

Media

Media