• news.cision.com/
  • SBC/
  • I kölvattnet av Brf Ida och kinesiska muren tipsar SBC: Så får du koll på din bostadsrättsförening

I kölvattnet av Brf Ida och kinesiska muren tipsar SBC: Så får du koll på din bostadsrättsförening

Report this content

I våras rapporterades det om ett flertal händelser där styrelsemedlemmar i olika bostadsrättsföreningar missbrukat sin makt och vanskött föreningen. I samband med detta tipsar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB hur man kan minska risken för att liknande situationer uppstår. SBC reder också ut vad man som enskild bostadsrättsägare och medlem i en förening kan göra vid misstanke om vanskötsel. 

Ett bostadsköp är för de flesta livets största investering. Det är därför viktigt att kunna göra köpet under trygga omständigheter. När det kommer till bostadsrätter glömmer många att de faktiskt inte äger sin bostad, utan man har en andel i en ekonomisk förening som äger den fastighet där lägenheten finns. Det är därför mycket viktigt att du som bostadsrättsägare har koll på föreningens ekonomi och styrelsens arbete. I värsta fall kan det annars resultatera i att medlemmarnas insatser blir värdelösa, vilket har skett i ett flertal bostadsrättsföreningar i Malmö det senaste året. 

– Eftersom du inte köper en bostadsrätt, utan en andel i en bostadsrättsförening, är föreningens ekonomi avgörande för att bedöma om du gör en bra affär eller inte. Börja därför med att se över den ekonomiska situationen i årsredovisningen. Titta på avgift, belåning, ränta och tomträtt. Gå igenom verksamhetsberättelsen, underhållsplanen och storleken på föreningens lån. Saknas en underhållsplan är det viktigt att du kan få en tydlig bild över vilka åtgärder som kan komma att behövas framöver. Skulle en färsk årsredovisning dessutom saknas är det en tydlig varningssignal, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

– Äger du redan ditt boende är det bästa sättet att förstå och påverka din förening att själv ställa upp som styrelseledamot. Fundera på om styrelsen, som ofta består av lekmän, bör sköta föreningens ekonomi. Ett tips är att ta professionell hjälp av en auktoriserad revisor. Anlita även extern ekonomisk förvaltning för att få in expertis och kontroll av ekonomin. Det kostar lite, men minskar risken för allvarliga fel, fortsätter Markus Pålsson


SBC tipsar vad du som boende i en bostadsrättsförening kan göra om du misstänker att något är fel:

Engagera dig: Ju fler som vill engagera sig i en bostadsrättsförening desto bättre. Vill du inte ta på dig ett styrelseuppdrag har du ändå ett ansvar att engagera dig och sätta dig in i ekonomin. Var aktiv på föreningsstämmor och framförallt inför större beslut så som renoveringar.

Attestordning: Se till att föreningen har en fastställd attestordning där det framgår vem i styrelsen som har rätt att attestera vad och till vilka belopp. 


Kräv svar: Ställ frågor till styrelsen, såväl på årsmöten som löpande under året. Du kan också lämna in motioner med förslag till årsstämman. Om du misstänker att något är fel kan du tala med föreningens revisor som har rätt att gå in och granska styrelsens arbete.

Extra årsstämma: Om revisorn eller en tiondel av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte måste föreningen arrangera det. En majoritet på en sådan stämma kan exempelvis ta beslut om att stoppa ett renoveringsprojekt eller till och med avsätta den sittande styrelsen.

Särskild granskare: Medlemmar kan kräva att styrelsen granskas. Det räcker att en tiondel står bakom beslutet på årsstämman. Då kan Bolagsverket utse en medrevisor eller särskild granskare som kan undersöka föreningens finanser.


Ansvarsfrihet: Under föreningsstämman prövas frågan om styrelsens ansvarsfrihet. Beviljas detta godkänner medlemmarna styrelsens förvaltning och avstår därmed från att ställa skadeståndsanspråk mot ledamöterna. Men om medlemmarna vägrar att ge ansvarsfrihet och arbetet har misskötts kan föreningen kräva skadestånd från styrelsen eller enskilda ledamöter. 


För ytterligare information kontakta:
Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 0739-400 110 
E-post: markus.palsson@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller  kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen.

Taggar:

Dokument & länkar