Nu slarvas det som mest med boendeavgiften: Så här påverkas du när grannen inte betalar sin månadsavgift

Efter jul och nyår är det många som har det skralt i plånboken och det är allmänt känt att januari är årets fattigaste månad. Detta märks inte minst när hyran ska betalas in. Enligt Sveriges BostadsrättsCentrum ökar nämligen såväl avgiftspåminnelser som frågor kring uteblivna betalningar under årets första månad. Vad få dock tänker på är att försenade hyror kan resultera i besvärliga konsekvenser för hela bostadsrättsföreningen.

Det är viktigt att betala hyresavgiften i tid. En sen inbetalning kan i värsta fall resultera i att bostadsrättsägaren förlorar sin bostad. En annan sak som få tänker på är att en sen inbetalning drabbar betydligt fler än sig själv. Faktum är att det kan komma att påverka samtliga medlemmar i föreningen. Avgifterna ska nämligen täcka kostnaderna som en bostadsrättsförening har, såsom skötsel och underhåll av fastigheten, räntekostnader, el, vatten och värme.

– Om en bostadsrättsförening har problem med medlemmar som inte betalar månadsavgifterna i tid innebär det att de som betalar säkrar upp för de som inte gör det. Om problemet med uteblivna betalningar fortsätter under en längre period kan det dock resultera i att föreningen inte kan täcka sina kostnader. På sikt kan det i sin tur leda till att man måste höja månadsavgiften, säger Helena Gustavsson, APO, Affärs- och processoptimering på Sveriges BostadsrättsCentrum.

I de allra flesta fall brukar bostadsrättsföreningarna få in obetalda avgifter efter påminnelser och kravbrev. I vissa fall riskerar dock personen som inte har betalat att bli uppsagd och förlora sin bostadsrätt genom en tvångsförsäljning.

– Som medlem bör du alltid betala din bostadsrättsavgift i tid. Uteblir en betalning i mer än en vecka efter förfallodagen säger man att bostadsrätten är förverkad. Efter det har faktiskt föreningen rätt att säga upp medlemmen. Om en uppsägning har ägt rum har medlemmen ytterligare tre veckor på sig att betala sin avgift, därefter är det fullt möjligt att genomföra en tvångsförsäljning av lägenheten, säger Monika Jukic, Chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum. 

SBC tipsar: såhär kan bostadsrättsföreningar undvika försenade avgifter

  • Sätt upp tydliga rutiner för hantering av sena betalningar.
  • Specificera vad som gäller för påminnelser och inkassokrav och följ detta.
  • Inga undantag eller särbehandling, alla medlemmar ska behandlas på samma sätt.
  • Ta hjälp av extern en förvaltare.

Fakta: det ska månadsavgifterna räcka till i föreningen

  • Driftkostnader – exempelvis el, värme och vatten.
  • Räntekostnader.
  • Amorteringar på föreningens lån.
  • Underhåll av fastigheten, utöver det inre underhållet som bostadsrättsägaren själv bekostar.

För ytterligare information kontakta:
Helena Gustavsson, APO, Affärs- och processoptimering på SBC
Telefon: 08-775 72 36
E-post: helena.gustavsson@sbc.se 

Monika Jukic, Chefsjurist på SBC
Telefon: 0765-34 06 02
E-post: monika.jukic@sbc.se 

Taggar:

Kontakt

  • SBC

Prenumerera