• news.cision.com/
  • SBC/
  • Regnvatten, trasiga diskmaskiner och felrenoverade badrum: Så undviker du vattenskador i hemmet

Regnvatten, trasiga diskmaskiner och felrenoverade badrum: Så undviker du vattenskador i hemmet

Report this content

Efter sommaren är det många som återvänder hem efter att ha spenderat semestern på annan ort. Det sista du vill mötas av är fukt- och vattenskador som uppkommit medan du varit bortrest. Dessvärre är detta en av de vanligaste skadorna som kan uppstå i en lägenhet. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har tagit fram tips på hur du undviker att drabbas samt förklarar vem som bär ansvar om olyckan är framme. 

Läckande vitvaror, en renovering som gått snett eller dåligt tätade badrum. Varje år inträffar tusentals vattenskador. Fukt- och vattenskador är faktiskt bland de vanligaste skadorna som kan uppstå i en lägenhet, orsakerna till dess uppkomst varierar dock. Det kan handla om allt från vatten som kommer utifrån, till läckage från grannlägenheten eller den egna lägenheten.

Enligt bostadsrättslagen ska bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick och stå för eventuella skador i lägenheten. Vid en vattenskada kan dock ansvaret för reparationerna variera beroende på vad det är för skada och vem som orsakat den. Det är därför viktigt att tidigt fastställa vem som bär ansvaret.

– Förenklat sagt är bostadsrättsinnehavaren alltid ansvarig för sin egen lägenhet. Detta gäller även om det skulle läcka in vatten från grannens trasiga diskmaskin eller renovering. Detsamma gäller vatten som läcker in utifrån. I dessa fall är det föreningen som får stå för reparation av de yttre delarna medan du som bostadsrättsinnehavare får stå för reparationen i den egna lägenheten. Det är därför viktigt att ha en bra hemförsäkring och vara uppmärksam på eventuella läckage, säger Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Trots att bostadsrättsinnehavaren i de flesta fall måste finansiera skador i den egna lägenheten finns det undantag. Ett exempel är om skada på en trycksatt tappvattenledning uppstår. I dessa fall ansvarar enligt lag bostadsrättsföreningen för skador och eventuella följdskador. Undantag gäller om det visar sig att den boende varit försumlig. Då kan det istället bli den boende som får stå för samtliga kostnader. Ett annat undantag är om en granne genomfört en renovering som inte är fackmannamässigt korrekt och därmed varit försumlig. Då kan denne istället bli ansvarig för reparation av eventuella skador på både grannlägenhet och fastighet.

SBCs fem-stegs-guide för att undvika dyra vattenskador: 
1.     Kontrollera att badrummet är vattentätat. Se till att det finns en fungerande ventilation och att det inte finns öppna skarvar eller sprickor i vägg eller golv.
2.     Gå igenom ditt kök med jämna mellanrum. Kontrollera diskmaskin och dess anslutningar. Säkerställ att du har ett underlägg för diskmaskin samt kyl och frys som fungerar som ett extra skydd och leder ut vattnet på framsidan så att du lättare kan upptäcka läckage.
3.     Se till att avlopp regelbundet rensas för att undvika risken för läckage.
4.     Installera en fuktvarnare om du bor på bottenvåning eller har källarförråd i ett hus med utsatt läge.
5.     Se till att du har en bra hemförsäkring som täcker större kostnader om olyckan skulle vara framme.

För ytterligare information kontakta:
Nina Wahlberg, Affärsområdeschef teknisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 08-501 15 021
E-post: nina.wahlberg@sbc.se  

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller  kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen.

Taggar:

Dokument & länkar