SBC listar grannarnas irritation: Här är de moderna störningsmomenten

Betalar du driftkostnaderna för grannens elbil? Är du orolig över det ständiga springandet i trappuppgången av bud och leveranser? Stör du dig på matkassar som står i vägen i trapphuset eller väcks du av grannens vibrationsalarm? Den nya tekniken har rått bot på många gamla problem och störningsmoment, men vilka nya har tillkommit? SBC har kartlagt de moderna störningsmomenten och redogör hur det ska hanteras.

Tidigare i år listade SBC Sveriges BostadsrättsCentrum de vanligaste störningsmoment i svenska bostadsrättsföreningar. Då toppade stök i soprum och tvättstuga listan. Tekniken har på många sätt underlättat våra liv och kan dessutom erbjuda smarta lösningar som minskar irritationen bland grannarna. Digital bokning av tvättider är ett sådant exempel. Men med den moderna tekniken kommer också nya störningsmoment.

Elbilen har kommit att bli ett populärt alternativ bland de miljömedvetna svenskarna. Enligt en undersökning från Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang tror tre av fyra svenskar att eldrivna bilar kommer användas i allt större utsträckning framöver. Ett växande problem i svenska bostadsrättsföreningar är dock att bilägaren laddar sin eldrivna bil i det gemensamma garaget. En kostnad som samtliga medlemmar i föreningen får dela på.

Ett annat nytt men allt vanligare fenomen är att beställa hemleverans direkt till dörren. Något som kan resultera i flera irritationsmoment. Kassar som blir ståendes i trapphuset och skapar fara vid utrymning kan resultera i såväl böter från brandskyddsmyndigheten som upprörda grannar. Spring i trappuppgången av obehöriga är också sällan uppskattat och ännu mindre spridning av den privata portkoden för att komma in i entrén.

– Vi får allt fler frågor om hur den här typen av nya störningsmomenten i bostadsrättsföreningar bör hanteras. Om du irriterar dig på en granne är det i första hand bäst att tala med den berörda personen. Om detta inte hjälper bör du kontakta styrelsen som får ta problemet och samtalet vidare. Fungerar inte det heller är nästa steg att förening skickar en varningsskrivelse till grannen, säger Monika Jukic, Chefsjurist på Sveriges BostadsrättsCentrum.

SBC rekommenderar föreningar att ta kontakt med en jurist så tidigt som möjligt så att varningsskrivelsen blir rätt formulerat enligt bostadsrättslagen. Risken är annars att hela processen måste göras om innan en domstolsprocess kan påbörjas. För att få någon vräkt krävs det att störningen är hälsoskadlig och försämrar boendemiljön. 


För ytterligare information kontakta:
Monika Jukic, Chefsjurist, SBC
Telefon: 0765-340602, e-post: monika.jukic@sbc.se

Om undersökningen
Samhällsbarometern 2017 är baserad på en undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Projektengagemang. Undersökningen genomfördes i mars 2017 i form av en webbenkät. Totalt har drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år deltagit i studien. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Bilaga*
Vilka transportmedel tror du kommer att användas mer om 20 år?

Alla Män Kvinnor
Hoover boards 4 % 4 % 3 %
Elbilar 73 % 75 % 70 %
Förarlösa bilar 37 % 45 % 29 %
Bensindrivna bilar 9 % 11 % 8 %
Cykel 34 % 36 % 33 %
Elcykel 50 % 48 % 51 %
Tåg 35 % 37 % 33 %
Tunnelbana 28 % 30 % 25 %
Moped 7 % 7 % 6 %
Spårvagn 21 % 23 % 19 %
Båt 10 % 10 % 10 %
Flyg 15 % 18 % 12 %
Buss 24 % 24 % 24 %
Sparkcykel 4 % 3 % 5 %
Annat 5 % 6 % 4 %
Vet ej 7 % 5 % 9 %

Taggar:

Kontakt

  • SBC

Prenumerera

Dokument & länkar