• news.cision.com/
  • SBC/
  • SBC tipsar: Därför bör fler bostadsrättsföreningar arbeta med hållbarhet

SBC tipsar: Därför bör fler bostadsrättsföreningar arbeta med hållbarhet

Report this content

Hållbarhetsfrågor är helt klart något som engagerar. Men hur mycket gör egentligen landets bostadsrättsföreningar i dagsläget? SBC Sveriges BostadsrättsCentrum tipsar om varför ett aktivt hållbarhetsarbete kan vara en såväl ekonomisk som praktisk fördel för bostadsrättsföreningar. 

Enligt en rapport från SBC Sveriges BostadsrättsCentrum visar det sig att närmare var tredje bostadsrättsägare inte tycker att deras förening gör tillräckligt när det kommer till hållbarhetsfrågor. Dessutom uppger hela 20 procent att bostadsrättsföreningar som inte gör nog för miljön bör bötfällas. En siffra som är högre bland kvinnor och unga bostadsrättsägare. 

– Det faktum att en av fem bostadsrättsägare faktiskt tycker att det bör införas ett miljökrav där bostadsrättsföreningar kan bötfällas tyder på att man inser att alla måste dra sitt strå till stacken. Det här är verkligen ämnen som engagerar, vilket bör ses som en möjlighet, säger Nina Wahlberg, Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum.

Ett vanligt problem i bostadsrättsföreningar är svårigheterna med att få fler medlemmar att engagera sig i styrelsen. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har tidigare rapporterat om bristande mångfald i bostadsrättsföreningarnas styrelser där just unga och kvinnor lyser med sin frånvaro.

– En förening som har ett aktivt hållbarhetsarbete kan ha lättare att locka nya medlemmar till styrelsen. Den här typen av frågor tilltalar nämligen i större utsträckning kvinnor såväl som den yngre publiken, en målgrupp som vanligtvis är svårare att få att engagera sig i styrelsearbetet, fortsätter Nina Wahlberg. 

Det finns även andra fördelar med att investera i hållbarhet. En tredjedel av bostadsrättsägarna anger att deras bostadsrättsförening kan minska utgifterna för vatten, värme och el. Effekten av minskat energibehov blir minskade kostnader för föreningen och minskad miljöpåverkan med lägre koldioxidutsläpp, vilket troligen kommer att öka värdet på fastigheter i framtiden.

– Det är intressant att undersökningen visar att bostadsrättsägare värderar hållbarhetstjänster högt. Med sommarens pågående diskussioner om global klimatpåverkan och effekter på temperatur och torka har bostadsrättsföreningar en stor möjlighet att påverka med sitt miljöengagemang.  Det framgår dock att med nya digitala tjänster uppstår oro kring andra problem kopplat till ny teknik, exempelvis att robotgräsklippare kan skada barnens leksaker.Bostadsrättsägare ser att framtiden behöver anpassas mer till ett socialt hållbart samhälle, avslutar Nina Wahlberg

Topplista: här är investeringarna flest bostadsrättsägare tror kommer öka värdet på bostad 
1. Solceller                                                                       42 %
2. Laddningsstationer till elbilar                                       38 %
3. Automatiserat soprum som hjälper till att källsortera   18 % 

Om Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 
Sveriges Bostadsrättsrapport 2018 är genomförd under januari och februari 2018 i form av en webbenkät via undersökningsföretaget Gfk Norm. 1 000 personer från 18 år och uppåt deltog i undersökningen som är statistiskt säkerställd och riksrepresentativ.

För ytterligare information kontakta:
Nina Wahlberg, Affärsområdeschef Teknisk Förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
Telefon: 08-501 15 021
E-post: Nina.Wahlberg@sbc.se 

Bilaga* 
Vilka av följande investeringar inom miljö och hållbarhet anser du ökar värdet på din bostad?

Total Kvinnor Män
Solceller   42%  41%  44% 
Laddstationer till elbilen  38%  35%  41%  
Automatiserat soprum som hjälper till att källsortera  18%  22%  14% 
Odlingsmöjligheter  17%  22%  13% 
Bilpool  17%  18%  16% 
Kompost   10%  13%   8% 
Cykelpool  8%  10%  6% 
Elektronisk postlåda / informationstavla  6%  6%  6% 
Eget vattenreningsverk  5%  6%  5% 
Inget  11%  9%  14%  
Vet ej  17%  20%   15% 

Anser du att man bör bötfälla bostadsrättsföreningar som inte gör tillräckligt för miljön?

Total Kvinnor Män
Ja  20%  23%   18% 
Nej 54% 47% 61% 
Vet ej 25% 30%   21%

Tycker du att din bostadsrättsförening gör tillräckligt för miljö och hållbarhet idag?

Total Kvinnor Män
Ja, bostadsrättsföreningen har ett aktivt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i dagsläget  47%  43%  50% 
Nej, men ändringar diskuteras  16%  17%  16% 
Nej, den frågan diskuteras inte alls  13%  14%  13% 
Vet ej  24%  27%  21% 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar:

Dokument & länkar