SBC tipsar: Så undviks de vanligaste fällorna i fastighetsdeklarationen

Vart tredje år ska en fastighetstaxering genomföras och varannan treårsperiod görs en mer omfattande version, något som rör många av landets bostadsrättsföreningar. I mitten av september öppnar inlämningen av den mer omfattande versionen för hyreshus och senast den 1 november ska den lämnas in. Det finns dock flera kritiska delar att hålla reda på och det gäller att börja i tid. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum redogör vad som är viktigt att tänka på när det nu är dags att fastighetsdeklarera. 

Alla byggnader som är minst två våningar höga och innehåller tre bostadslägenheter eller fler betecknas som hyreshus i fastighetstaxeringen. Det gäller även byggnader som innehåller lokaler för exempelvis kontor eller butiker. Upplåtelseformen spelar heller ingen roll, hyresrätt och bostadsrätt jämställs nämligen i fastighetstaxeringen. Alla fastigheter är dock individuellt utformade och för vissa krävs justeringar även mellan ordinarie taxeringsår för att det korrekta taxeringsvärdet ska kunna fastställas.

Taxeringsvärdet ska återspegla 75 procent av fastighetens marknadsvärde på en hyresmarknad. En bostadsrättsförening ska alltså inte deklarera års- eller månadsavgifter för bostadsrätterna, istället ska en av Skatteverket fastställd bruksvärdeshyra anges. Om det finns hyresrätter ska en jämförelsehyra beräknas mot hyresnivån för likvärdiga bostäder i det egna hyreshuset eller i närliggande hyreshus. Annars kan Skatteverkets rekommenderade genomsnittshyror inom värdeområdet användas.

– Vår erfarenhet är att det finns många fällor som kan leda till felaktiga taxeringsvärden.Fastighetstaxeringssystemet omfattar en mängd olika lagreglerade justeringsmöjligheter. Det ligger dock på styrelsen att kartlägga detta och begära annan indelning, klassificering och justering, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på Sveriges BostadsrättsCentrum.

– Det gäller att komma ihåg att det tar tid att granska och gå igenom den här typen av fakta. Det kan exempelvis handla om att kontrollera ytor och andelen area under markplan då den är lägre värderad. Men även se över lokaler som bytt användningsområden då de kan beskattas på olika sätt. Därefter ska dessutom underlag för till- och ombyggnationer och eventuella justeringar tas fram. Det är en omfattande deklaration med stora utrymmen för felaktigheter, vilket kan leda till skattetillägg eller att din förening betalar för hög skatt. Vi rekommenderar därför starkt att man börjar med deklarationen i tid och tar hjälp av en förvaltare, fortsätter Markus Pålsson. 

Efter att Skatteverkets riktvärden för fastighetstaxering 2019 blev offentliga väntas kraftiga höjningar av taxeringsvärden och fastighetsskatt. Av denna anledning är den viktigare än någonsin att säkerställa att deklarationen blir korrekt gjord. 

Tre snabba tips över vad du ska hålla kolla på inför fastighetsdeklarationen: 

  • Få koll på era ytor, såsom boytor, lokalytor, garageytor etc.
  • Notera noga när, var och hur ombyggnationer sker i er fastighet.
  • När det väl är dags att fastighetsdeklarera - ta hjälp av en förvaltare. 

För ytterligare information kontakta:
Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning, SBC
Telefon: 08-544 109 80
E-post: markus.palsson@sbc.se                    

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2017, 431 mkr i koncernen. www.sbc.se. 

Taggar: