Utmaningarna för en liten bostadsrättsförening

Report this content

Inför ett bostadsköp är det vanligt att granska bostadsrättsföreningens ekonomi. Vad många då inte tänker på är att storleken på fastigheten och antalet medlemmar också kan ha stor inverkan på boendet i ett senare skede. En liten förening ställer ofta högre krav på enskilda medlemmar när det kommer till ansvar. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar om fördelar och nackdelar med att välja ett boende i en mindre bostadsrättsförening.

Det är många faktorer som ska klaffa inför ett bostadsköp. Något som är viktigt, men som få tänker på är storleken på bostadsrättsföreningen de planerar att köpa in sig i. Det kan nämligen påverka bankens beslut gällande lånet. Mindre bostadsrättsföreningar kan även själva stöta på hinder i sin kontakt med banker. Eftersom det är färre personer som delar på fastighetens lån blir varje låntagare en större risk.

– Många banker har restriktioner när det gäller lån till bostadsrättsföreningar med få medlemmar. Om någon i föreningen skulle missa att betala sin månadsavgift, får det en större effekt än om det är fler som delar på kostnaderna. Ett alternativ för att lösa detta är genom fusionering. Det innebär att flera mindre föreningar går ihop för att bilda en ny större förening tillsammans, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

– Att fusionera föreningar är en komplicerad process som bör göras med hjälp av en erfaren bostadsrättsjurist. Bland de handlingar som ska upprättas, godkännas av föreningsstämmorna i de ingående föreningarna och registreras hos Bolagsverket, finns fusionsplan, ekonomisk plan, statusbesiktning, tillståndsansökan till Bolagsverket och nya stadgar samt nya medlems- och lägenhetsförteckningar. Vidare ska underrättelse till kända borgenärer göras. Om inte samtliga medlemmar röstar för att genomföra fusionen behöver den godkännas av auktoriserad eller godkänd revisor, tillägger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Som boende i en liten förening krävs det ofta att alla bidrar i större utsträckning. Styrelsen behöver vara mer aktiv för att hålla koll på de skyldigheter de har gentemot olika myndigheter och i många fall saknas ekonomi för att anlita extern hjälp. SBC har tillsammans med StyrelseAkademien tagit fram en webbutbildning där styrelsemedlemmar får följa en nytillträdd bostadsrättsförenings arbete under ett helt år. Utbildningen avslutas med ett test och när man klarat det blir man certifierad styrelseledamot.

– Att bo i en liten förening är inte enbart förenat med nackdelar. För den som uppskattar närmare kontakt med sina grannar är detta ett perfekt boende. För den händiga finns också fler möjligheter att delta i arbete med både förvaltning av fastigheten såväl som innergård eller gemensam trädgård, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

För ytterligare information kontakta:
Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 0739-400 110
E-post: markus.palsson@sbc.se


Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 076-534 06 21
E-post: stefan.lindberg@sbc.se

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller  kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen.

Taggar:

Dokument & länkar