Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2019 - komplettering

Den idag offentliggjorda halvårsrapporten, är nu kompletterad med revisorns granskningsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 augusti 2019, kl. 10.55

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)

Om oss

SBF Bostad AB (publ) är det första noterade bolaget i Svenska Bostadsfondens koncern och investerar direkt och indirekt i bostadshyresfastigheter i Sverige. Fastigheterna förvaltas och utvecklas med ett långsiktigt perspektiv för att ge god avkastning till aktieägarna. Bolaget noterades på NGM Nordic AIF den 25 juli 2016. Svenska Bostadsfonden är den snabbast växande publika fastighetsfonden i Sverige med fokus på bostadsfastigheter som vänder sig till privatpersoner. Svenska Bostadsfonden förvaltar idag 3 500 lägenheter fördelat på 21 orter och har drygt 3 miljarder kronor under förvaltning.