SBF Bostad AB (publ) – Nyemission B-aktier

Report this content

SBF Bostad AB (publ) ("Bolaget") kan informera att teckningstiden för nyemissionen av B-aktier avslutades den 23 juni 2022 och det preliminära emissionsresultatet uppgår till cirka 28,3 miljoner kronor.

Detta var den andra nyemissionen av B-aktier och den primära skillnaden för B-aktier jämfört med A-aktier, är att bolaget avser att genomföra en årlig inlösenprocess av B-aktier, med start 2024. Innehavare av A-aktier kommer att erbjudas möjlighet att omvandla sina A-aktier till B-aktier under 2023, alternativt att lösa in sina aktier.

Styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 1 937 B-aktier till teckningskursen 14 600 per B-aktie, vilket totalt utgör 28 280 200 kronor.

Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade B-aktier beräknas vara den 22 juli 2022. B-aktien handlas under kortnamnet SBFBO B.

”Vi ser att marknadsläget för hyresbostäder har förändrats under de senaste månaderna och att jämnvikten i transaktionsprocesserna idag har svängt över till köparens favör. Kombinerat med den emission som avslutades i april har SBF Bostad nu en välfylld kassa och ser fram emot att dra nytta av rådande marknadsläge och selektivt förvärva högkvalitativa hyresbostäder på tillväxtorter i Sverige” säger VD Carl Adam Rosenblad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se   mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB (publ)
+46 8 667 10 50

SBF Bostad AB (publ)