Nya rutiner kan öka möjligheten att upptäcka bristningar hos kvinnor efter förlossning

Report this content

Både tydliga vårdprogram samt att vara två personer som utför undersökning efter förlossning är rimliga mål för förlossningsvården i Sverige idag. Det kan vara två sätt att diagnostisera förlossningsbristningar som annars skulle missas.
SBU har gjort en systematisk översikt av forskning på området.

Om den nyförlösta kvinnan undersöks av ytterligare en barnmorska eller läkare kan fler bristningar identifieras, säger Eva Uustal, gynekolog och en av SBU:s sakkunniga.

Att använda vårdprogram för diagnostik, hantering och behandling av svårare bristningar på förlossningskliniken skulle kunna leda till att fler bristningar upptäcks i tid.

SBU pekar också på att det fortfarande saknas studier kring akutdiagnostik av bristningar i de djupa bäckenbottenmusklerna, så kallade levatorbristningar.

Det är ont om forskning kring diagnostik och uppföljning. Idag upptäcks följderna av vissa bristningar inte förrän efter lång tid, då problem med inkontinens och liknande dykt upp.  Barnmorskan Margareta Persson har varit sakkunnig för den del av SBU:s rapport som sammanställt den kvalitativa forskningen:
– Kvinnans eftervårdsbesök är frivilligt, och på BVC ligger fokus huvudsakligen på barnet. Men översikten visar att kvinnor efterlyser uppföljning för sin egen del också, så att de besvär som hon kan ha tas på allvar och undersöks vidare. 

I eftervården önskar många kvinnor med förlossningsbristningar att vårdpersonalen ska lyfta känsliga frågor om intima problem, visar sammanställningen. Direkta frågor gör det lättare att ta upp och få hjälp med problem som exempelvis läckage eller smärta.

_______________________________________________________________________

Mer info:

> Rapporten: Förlossningsbristningar – diagnostik samt erfarenheter av bemötande och information

SBU är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader. www.sbu.se

Taggar:

Prenumerera