Amerikanska konkurrensmyndigheter godkänner SCAs förvärv av Wausau Paper Corp.

Stockholm, Sverige och Mosinee, Wisconsin, USA 17 november 2015 -- SCA (NASDAQ OMX Stockholm: SCA), ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, och Wausau Paper Corp. (“Wausau Paper”) (NYSE: WPP), en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, meddelar i dag att antitrustansökan godkänts avseende SCAs förvärv av Wausau Paper för 10,25 USD per aktie, eller en total köpeskilling om 513 MUSD (cirka 4,2 miljarder SEK) på kontant.

Som tidigare meddelats den 13 oktober 2015 passar förvärvet SCA strategiskt mycket väl och stärker närvaron i Nordamerika. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs erbjudande i Nordamerika och ger tillgång till högkvalitativt mjukpapper i regionen. De sammanslagna verksamheterna kommer att ge kunderna tillgång till ett omfattande utbud av produkter för restaurang- och catering, högkvalitativt mjukpapper samt produkter för toalettutrymmen.

Transaktionen är villkorad av godkännande från Wausau Papers aktieägare och väntas slutföras under första kvartalet 2016.

Om SCA

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Koncernen utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, bland annat de globalt ledande TENA och Tork, samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2014 var cirka 104 miljarder kronor (11,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.sca.com

Om Wausau

Wausau Paper producerar och säljer en komplett produktlinje av mjukpapper för storförbrukare, samt tvål- och dispensersystem. Bolaget är noterat på New York-börsen (NYSE) under namnet WPP. För mer information om Wausau Paper, besök: wausaupaper.com.

Kontakt:               

För SCA:

SCA Group Media Relations

Linda Nyberg, VP Media Relations

+46 8 788 51 58

SCA Media Relations North America

Liz Cohen,

+1-212-445-8044

Kelly Clausen,

+1-212-445-8368

SCA Investor Relations:

Johan Karlsson, VP Investor Relations

+46 8 788 51 30

För Wausau Paper:

Media:

Sard Verbinnen & Co.

Jim Barron

Meghan Gavigan

Brandon Messina

+1-212-687-8080

Wausau Paper Investor Relations:

Perry Grueber, Director Investor Relations

+1-715- 692- 2056

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.