Christoph Michalski utsedd till vd för Vinda

Christoph Michalski, chef för enheten SCA Global Hygiene Category, har utsetts till vd för Vinda International Holdings Limited, med tillträde den 1 oktober, 2015. Utnämningen innebär ett tydligt åtagande för såväl, SCA som Vinda, att stärka det långsiktiga samarbetet. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag. Vinda är noterat på Hongkongbörsen.

– Det är glädjande att Christoph Michalski har blivit utsedd till vd för Vinda. Hans stora erfarenhet av konsumentprodukter kommer att gynna både Vinda och SCA då SCA är majoritetsägare i Vinda. Christoph har varit en stor tillgång för SCA bland annat genom att ha bidragit till att förbättra innovationsprocessen i bolaget. Detta har lett till ett ökat antal produktlanseringar, vilket i sin tur stärkt våra varumärken, som TENA och Tork, och gjort det möjligt att möta kundernas och konsumenternas behov, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA.

Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare till Christoph Michalski har inletts.

Efter att SCA överförde sin hygienverksamhet i Kina till Vinda i slutet av 2014, har SCA och Vinda haft ett tydligt intresse av att fortsätta utforska möjligheten till ett mer utökat samarbete i Asien. Ett sådant samarbete skulle stärka integrationen av resurser mellan SCA och Vinda, och erbjuda ömsesidiga konkurrensfördelar.

OBS: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september, 2015, klockan 01:00.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2014 var cirka 104 miljarder kronor (11,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.