Gemensamt pressmeddelande från SCA och Renewcell

Report this content

Renewcell vill återvinna textilfiber på Ortvikens industriområde

Det svenska företaget Renewcell, som arbetar med att återvinna textilavfall till ny råvara för modeindustrin, överväger att bygga en anläggning för återvinning av textilfiber i Ortvikens industriområde. Renewcell driver idag produktion i Kristinehamn och planerar nu att skala upp sin kapacitet.

Den planerade anläggningen skulle hantera cirka 70 000 ton textilavfall om året och skulle kunna sysselsätta ca 100 anställda med möjlighet till framtida expansion.

  • Vi måste skala upp vår produktion kraftigt för att möta den stora efterfrågan på vår unika återvunna produkt. Därför utvärderar vi bland annat Ortviken för en investering på omkring 1 miljard kronor för att bygga en ny, större återvinningsanläggning. Vi har dock inte fattat något beslut om lokalisering än och det samråd som vi inleder nu är första steget i en fördjupad utvärdering, säger Patrik Lundström VD för Renewcell.
  • Eftersom vår process bygger på traditionell pappers- och massateknologi finns mycket av det vi behöver redan på plats i Ortviken – infrastruktur, utmärkta logistiklösningar och en stabil hyresvärd. I regionen finns också tillgång till väldigt kompetent personal. Det betyder att vi skulle kunna vara igång och producera redan i första halvan 2022 om tillståndsprocessen går smidigt.
  • Vi är glada att kunna erbjuda plats och infrastruktur för en ny verksamhet i Ortviken, när vi nu väljer att  avveckla tryckpappersverksamheten, säger Ulf Larsson, SCAs vd. Ortviken är en industriplats med stora kvaliteter, såväl när det gäller infrastrukturen innanför grindarna som tillgången till en unik transportinfrastruktur. Vi kommer att ta tillvara de möjligheter som industriplatsen ger, både för vår egen fortsatta  utveckling och  för andra verksamheter.

 
För ytterligare information

Harald Cavalli-Björkman, marknads- och kommunikationschef Renewcell, tel. 070-590 32 04

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA, tel. 070-626 82 23

Taggar:

SCA

Prenumerera

Dokument & länkar