Nya medlemmar i SCAs koncernledning

Efter utnämningen av Magnus Groth till ny koncernchef och VD för SCA har Volker Zöller idag utsetts till chef över SCAs affärsenhet Consumer Goods Europe, samt medlem i SCAs koncernledning. Volker Zöller tillträder sin nya tjänst idag och ersätter därmed Magnus Groth i hans tidigare roll. SCA meddelar även att Ulrika Kolsrud och Donato Giorgo från och med idag kommer att ingå som nya medlemmar i koncernledningen.

Ulrika Kolsrud blir ny chef för Global Hygiene Supply Personliga Hygienprodukter. Donato Giorgio blir ny chef för Global Hygiene Supply Mjukpapper. Detta kommer ytterligare att stärka SCAs fokus på att effektivisera produktions- och leverantörsflöden.

”Det är med glädje jag välkomnar dessa tre nya medlemmar i SCAs koncernledning. Deras  olika bakgrund, erfarenheter, kunskaper och perspektiv  kommer ytterligare att stärka SCA  och vårt arbete i koncernledningen”, säger Magnus Groth, VD och koncernchef för SCA.

Volker Zöller kommer närmast från tjänsten som chef för försäljning och marknadsföring av SCAs konsumentprodukter i Centraleuropa. Ulrika Kolsrud kommer närmast från tjänsten som chef för forskning och utveckling inom området för personliga hygienprodukter. Donato Giorgio kommer närmast från tjänsten som chef för området Product Supply Personal Care.

”Tack vare ett kontinuerligt strategiskt fokus på innovation, tillväxt och effektivitet har SCA blivit ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Jag ser fram emot att, tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare över hela världen, fortsätta implementera vår strategi och skapa det största möjliga värdet för samtliga våra intressenter”, säger Magnus Groth.

Med anledning av dessa förändringar kommer William Ledger, som haft en avgörande roll i att lägga grunden för en organisation med starka och effektiva produktions- och leverantörsflöden, att lämna SCAs koncernledning för andra utmaningar inom företaget.

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars, klockan 08:00, 2015.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55
Joséphine Edwall-Björklund, Kommunikationsdirektör, 46 8 788 52 34

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2014 var cirka 104 miljarder kronor (11,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera