Pressinbjudan - SCA genomför stort rekryteringsevent 23-24 februari i Sundsvall

23-24 februari träffar SCA 200 tjejer och killar vid ett stort rekryteringsevent i Sundsvall. Ungefär hälften av de som deltar vid eventet får sommarjobb.

– I år provar vi ett nytt sätt att rekrytera och vi kommer bland annat att speed-intervjua ett stort antal av de sökande, berättar Maria Nyberg, rekryteringschef vid SCA.

Genom att träffa SCAs medarbetare får de sökande lära sig mer om företaget och de möjligheter som finns för att sommarjobba inom företaget.

– Även en paneldebatt kommer att hållas där vi berättar mer om hur vi på olika sätt arbetar med skogens kraft för en hållbar framtid, avslutar Maria Nyberg.

Under dagen genomförs en pressträff för inbjuden media.

Program 24 februari, Ortvikens bruksgård (hörsalen), Sundsvall

08.30-08.50    Företspresentation SCA

08.50-09.10    Paneldebatt

09.10-09.20    Information om dagens program och rekryteringsprocessen

09.30-16.55    Speed-intervjuer

14.00                                   Pressträff

Varmt välkomna!

För ytterligare information och anmälan till pressträffen, kontakta:

Maria Nyberg, rekryteringschef, tel. 060-19 33 76

För ytterligare information och anmälan till pressträffen, kontakta:

Maria Nyberg, rekryteringschef, tel. 060-19 33 76

SCA Forest Products tillverkar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och skogsbaserade biobränslen. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.