SCA avvecklar produktionsanläggning för mjukpapper i USA

För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom Professional Hygiene-verksamheten i Nordamerika, har SCA beslutat att avveckla produktionsanläggningen i Flagstaff, Arizona, USA. 

Avvecklingen av produktionsanläggningen för mjukpapper i Flagstaff är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att optimera den geografiska produktionsstrukturen i syfte att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom affärsområdet Professional Hygiene.

Produktionsanläggningen för mjukpapper i Flagstaff har en årlig kapacitet på 55 000 ton för Professional Hygiene-verksamheten. Produktionen upphör i juni 2017. Omstruktureringskostnaderna för avvecklingen förväntas uppgå till cirka 250 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post varav merparten i det andra kvartalet 2017. Av kostnaderna förväntas cirka 40 MSEK vara kassaflödespåverkande.

SCA är med det ledande globala varumärket Tork den näst största aktören på den amerikanska marknaden för professionell hygien. USA är koncernens största marknad, baserat på nettoomsättningen 2016, och är en fortsatt högprioriterad marknad för SCA.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade bolaget BSN medical tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk. 2016 hade SCA omkring 46 000 medarbetare och omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. SCA vill öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. För mer information, besök www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.