SCA integrerar verksamheten i Mellanöstern, Indien och Afrika in i Consumer Goods

SCA integrerar sin affärsenhet MEIA (Mellanöstern, Indien, Afrika) med affärsenheten Consumer Goods för att ytterligare dra nytta av skalfördelar och kunskap samt för att öka effektiviteten. Sammanslagningen av dessa affärsenheter möjliggör synergier och kunskapsöverföring inom konsumentverksamheten.

- Integrationen stärker vår konkurrenskraft i regionen och ger goda förutsättningar för lönsam tillväxt, säger Magnus Groth, vd och koncernchef i SCA.

- Vi avser att implementera relevanta delar av vårt framgångsrika europeiska Go-To-Market Program i MEIA och dra nytta av innovationer på en större marknad, säger Volker Zöller, chef affärsenheten SCA Consumer Goods.

Integrationen gäller per den 1 november 2016.

Affärsenheten MEIA omfattar idag personliga hygienprodukter och mjukpapper i regionen Mellanöstern, Indien och Afrika. Affärsenheten svarade för 2 procent av koncernens nettoomsättning under första kvartalet 2016. Affärsenheten Consumer Goods, som erbjuder konsumentprodukter i Europa, svarade för 30 procent under samma period. 

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.