SCA köper 13 000 hektar skog i Lettland

Report this content

SCA har träffat avtal om förvärv av skog i i Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om ca 19 150 hektar, varav ca 13 100 hektar är skogsmark. Köpeskillingen är 44,5 MEUR, cirka 450 MSEK.
 

Den stående virkesvolymen är ca 1,8 miljoner m3sk. Delar av den mark som inte är skogsmark, kommer att avyttras.

 
SCA har tidigare köpt ca 30 000 hektar skog i Estland och Lettland.

 
- Vi har ambitionen att fortsätta växa som skogsägare i Baltikum, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. De baltiska länderna är en naturlig del av vår råvarubas och vår verksamhet där stärks av ett eget skogsbestånd.
 
Säljare är Isnaudas Forest Holding AB. Affären beräknas vara avslutad under det fjärde kvartalet 2020.

 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Jonas Mårtensson, Affärsområdeschef Skog, +46 60 19 32 58

 

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs   har vi  byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com


 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
Tel: 060-19 30 00
 
www.sca.com

Taggar:

SCA

Prenumerera

Dokument & länkar