SCAs extra bolagstämma

Dagens extra bolagstämma i SCA ägde rum på Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Den extra bolagsstämman beslutade att antal styrelseledamöter i SCA (det blivande skogsbolaget) ska uppgå till nio och ingen suppleant.

Styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Ulf Larsson, Martin Lindqvist och Lotta Lyrå nyvaldes.

De nyvalda ledamöterna i det blivande skogsbolaget SCA tillträder den första dagen för handel med aktierna i Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i SCA kommer därmed  från och med nämnda dag att bestå av Pär Boman (ordförande), Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Barbara Milian Thoralfsson och Bert Nordberg.

Styrelseledamöterna Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Magnus Groth, Johan Malmquist, Lars Rebien Sörensen och Louise Svanberg har förklarat sig ej stå till förfogande för styrelsen i det blivande skogsbolaget SCA efter en notering av Essity Aktiebolag (publ)  (tidigare firma SCA Hygiene AB).

De kommer dock efter noteringen att kvarstå som ledamöter av hygien- och hälsobolaget Essity Aktiebolags (publ) styrelse. Styrelsen i Essity Aktiebolag (publ) består av Pär Boman (ordförande), Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Johan Malmquist, Barbara Milian Thoralfsson, Bert Nordberg, Lars Rebien Sörensen och Louise Svanberg.

Besluten enligt ovan om antalet styrelseledamöter samt om nyval av ledamöter är villkorade av att Essity Aktiebolag (publ) tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. För det fall villkoret inte uppfylls kommer inga förändringar att ske i den styrelse som valdes på årsstämman den 5 april 2017.

Protokoll från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade bolaget BSN medical tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk. 2016 hade SCA omkring 46 000 medarbetare och omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. SCA vill öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

För mer information, besök www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar