Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017 i sammandrag

 •  Nettoomsättningen uppgick till 76,6 mkr (75,7 mkr)
 •  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,2 mkr (10,1 mkr)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,7 mkr (4,4 mkr)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 1,2 mkr (3,4 mkr)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,18 kr per aktie (0,66 kr)

Januari - december 2017 i sammandrag

 •  Nettoomsättningen uppgick till 291,9 mkr (284,5 mkr)
 •  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,9 mkr (21,2 mkr)
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,9 mkr (2,1 mkr)
 •  Resultat efter skatt uppgick till 1,9 mkr (1,6 mkr)
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,12 kr per aktie (0,05 kr)
 •  Styrelsen och verkställande direktören förslår en utdelning på 1,4 mkr (1,4 mkr) för preferensaktier och ingen utdelning till stamaktier (0)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com

Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 07:30 CET.

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar