Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Report this content

Delårsrapporten för ScandBook Holding AB (publ) omfattar perioden 2019-07-01 – 2019-09-30

Tredje kvartalet 2019 i sammandrag

  •  Nettoomsättningen uppgick till 79,3 mkr (81,3 mkr)
  •  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,5 mkr (6,9 mkr)
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,3 mkr (1,8 mkr)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 3,2 mkr (0,6 mkr)
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,62 kr per aktie (0,06 kr)

Januari – september 2019 i sammandrag

  •  Nettoomsättningen uppgick till 213,4 mkr (221,0mkr)
  •  Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,2 mkr (21,7 mkr)
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,8 mkr (6,1 mkr)
  •  Resultat efter skatt uppgick till 2,8 mkr (2,9 mkr)
  •  Resultat per aktie uppgick till 0,38 kr per aktie (0,40 kr)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, havard.grjotheim@gmail.com

Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8/4 2019 kl. 07:30 CET.

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telfonnummmer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Prenumerera

Dokument & länkar