Due Dilligence inför ScandBook Holding AB:s köp av UAB Print-it genomförd

Report this content

I enlighet med börsmeddelande daterat 3.6.2015 har Due Dilligence genomförts inför ScandBook Holding AB:s köp av aktierna i UAB Print-it. Analysen av de för transaktionen affärskritiska elementen är nu klar och resultatet har utfallit till ömsesidig tillfredställelse. Båda parter är överens om att slutföra affären och det kvarstår nu endast ett beslut av stämman den 6e juli.

ScandBooks huvudägare PGAB och styrelseledamoten Pär Nilsson, har meddelat att bägge på stämman kommer att rösta för affären.

Falun 30.6.2015

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36, magnus.breitenstein@scandbook.se

 Om ScandBook

 Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Prenumerera

Dokument & länkar