ScandBook varslar 35 personer i Falun

För att slutföra den planerade omstruktureringsprocessen av konventionellt tryck till digitalt tryck i Falun, har styrelsen i ScandBook Holding AB (publ) beslutat om varsel av 35 personer varav 5 tjänstemän, vilket har meddelats Arbetsförmedlingen. Den sista offsetrotationen kommer enligt plan att flyttas till företagets enhet i Litauen i januari 2018. I samband med flytten kommer också en del av produktionsutrustningen kopplad till den konventionella pressen att avyttras. I dag har koncernen 180 anställda fördelade på 70 personer i Falun och 110 personer i Litauen. Förhandlingar kommer att genomföras för att fastställa vilka befattningar och personer som berörs. På sikt bedöms koncernens kostnadsmassa att fortsätta minska.

Försäljning av fastigheten i Falun kommer också att påbörjas då omvandlingen till digitaltryck kräver mindre ytor. Delar av den nya digitalproduktionen är redan lokaliserad i en förhyrd del av grannfastigheten. I Falun kommer produktmixen av böcker fortsatt att vara densamma, men med digital teknik, som ger fokus på lägre upplagor, snabba och flexibla leveranser medan enheten i Litauen förstärker den konventionella tekniken.

Falun den 12 juni 2017

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, VD ScandBook Holding AB, telefon 370 68606069, paulius.juska@scandbook.lt

 Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur i både hårdband och mjukband, ScandBook UAB producerar främst pocketböcker men gör även bokdisplayer.  Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBookAB och ScandBook UAB specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar