Styrelseförändringar och ny VD i ScandBook Holding AB från den 1 januari 2018

Pressmeddelande ScandBook Holding AB (publ)

Håvard Grjotheim nuvarande ordförande i ScandBook Holding har utsetts till ny VD och koncernchef på deltid i ScandBook Holding AB och tillika VD för det svenska dotterbolaget ScandBook AB från och med den 1 januari 2018. Håvard har ett gediget förflutet inom den grafiska branschen i Sverige och Norge bl.a. som koncernchef för Elanders och 07 Media i Norge. Håvard fortsätter som ledamot i styrelsen.

Paulius Juska nuvarande VD i ScandBook Holding AB och dotterbolagen ScandBook AB och ScandBook UAB fortsätter som VD i det litauiska dotterbolaget ScandBook UAB och kan nu ägna all sin tid åt bolaget som under det senaste året haft en stark tillväxt och utveckling.

Som ny ordförande i styrelsen i ScandBook Holding AB återgår Odd Rune Austgulen, en av huvudägarna i ScandBook Holding AB. Odd Rune Austgulen har varit ledamot i styrelsen i ScandBook Holding AB sedan 2015.

Falun 2017-12-04

ScandBook Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, VD ScandBook Holding AB, telefon +370 68606069, paulius.juska@scandbook.lt
Håvard Grjotheim, styrelsens ordförande, telefon +47 908 28 564,havard.grjotheim@gmail.com

Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2017 kl. 17:00 CET.

Om ScandBook
Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar